เทสโก้เครดิตการ์ด
 
Thai English
โปรโมชั่น
  หน้าหลัก > บัตรสินเชื่อเทสโก้ พรีเมียร์ > โปรโมชั่น > โปรโมชั่นเงินผ่อนในห้างเทสโก้ โลตัส
โปรโมชั่นเงินผ่อนในห้างเทสโก้ โลตัส
 
 
\
   
 
 
  ดาวน์โหลด PDF
 
   
  ผ่อนสบายกับบัตรสินเชื่อ เทสโก้ โลตัส พรีเมียร์  
  30 พ.ค - 26 มิ.ย. 56  
     
  แรงรับ 3G พร้อมผ่อน 0% สูงสุด 12 เดือน หรือผ่อนสบาย 18 เดือน  
     
  เงื่อนไขการผ่อนชำระ และเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% ของบัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์  
  - เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 25 เม.ย. - 29 พ.ค. 56 เท่านั้น  
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท / บัญชีบัตรสมาชิก / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด  
    ทั้งนี้ไม่นับรวมยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกและยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง  
  - บริษัทฯ จะทำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของสมาชิกภายใน 2 รอบบัญชี ภายหลังจบรายการส่งเสริมการตลาด  
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ / ราคา / ความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
    ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด  
  - บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนให้เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและไม่ผิดนัดชำระเงินหรือข้อกำหนดใดๆ  
    รวมถึงการใช้จ่ายตรงตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้และจนถึงวันที่บริษัทฯ โอนเครดินเงินคืน  
    โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ  
  - ไม่สามารถชําระยอดคืนก่อนกําหนด  
  - ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด  
     
     
     
 
     
   
    ขึ้นบน