สมัครงาน


โลตัส มันนี่ พลัส
เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และนี่คือโอกาสสำคัญของคนรุ่นใหม่ ที่จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา  เราเชื่อว่า พนักงาน ทุกคน คือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจจะต้องเติบโตไปพร้อมกัน  เราให้โอกาสสำหรับทุกคนในการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ในทุก ๆ วัน  สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น เป็นมิตร เรายังมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของแต่ละสายงาน เพื่อให้บุคลากรได้มีความพร้อม

มาร่วมกันเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเรา ครอบครัวโลตัส มันนี่ พลัส
Area Supervisor Eastern regions of Thailand (Prachin Buri) หัวหน้าทีมขายพื้นที่ภาคตะวันออก
To represent & be responsible for Krungsri Consumer Brand in each region of Thailand through promotion of Krungsri consumer brand and expand the new card base of Tesco Lotus Services in the Eastern regions of Thailand (Prachin Buri)

Job Description:
• Plans for In-store and Out-store selling strategy and lead Sales Agent, Branch Manager to approach customers
• Coaches, recruits and evaluates for Sales Agent and Branch Manager
• Updates sales target and sales achievement with team
• Prepares sales budget of responsible areas
• Coordinates sales effort with marketing, sales management, logistics and technical service groups
• Rechecks all company branding and signage to ensure all promotions are accurate to the company’s standard
• Identifies current / future trends that appeal to consumers and monitors local competitors

Qualification:
• Bachelor’s Degree in Business Administration or related fields
• At least 3 years of supervisor level with Sales & PC management in Financial or Insurance Business
• Have life or non life insurance licensed
• Successful track record of performance and value
• Good in communication, presentation and interpersonal skills
• Strong leadership skill with can-do attitude

หัวหน้าทีมขายพื้นที่ภาคตะวันออก (ปราจีนบุรี)
รายละเอียดงาน
• วางแผนกลยุทธการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและประกันภัยทั้งภายใต้พื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการนำทีมขาย และการประสานงานตามที่ได้รับมอบหมายกับผู้จัดการภาค
• การสรรหา การพัฒนาและการประเมิน ทีมขายประจำสาขาและภูมิภาค
• ดูแลยอดขายและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขาย พร้อมทั้งประเมินคู่แข่ง
• สนับสนุนการวางกลยุทธ์ทางการตลาด การจัดการทีมขาย การขนส่ง และเทคนิคการบริการต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย
• ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นต่างๆของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการดูแลทีมขายในกลุ่มธุรกิจบัตรเครดิต และประกันชีวิต
• มีบัตรนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย
• ความสามารถในการจัดการและดูแลประสิทธิภาพของทีม
• มีทักษะในการสื่อสาร เจรจา การนำเสนอ
• มีความเป็นผู้นำและมีทัศนคติที่ดี ทนต่อแรงกดดัน
 
Contact Person :-
Sunanta Kitbunjerdjarud :
Tel: 02-6274508
E-mail: Sunanta.Kitbunjerdjarud@krungsri.com
 
Nitchamon Loturit :
Tel: 02-6274780
E-mail: Nitchamon.Loturit@krungsri.com
 
Information Center Manager
Job Description :
Information Center Manager is primarily responsible for assisting Store Communication and Capacity Planning Manager to plan both in-out store communication strategies, manage day-to-day store information flows from either back office to sales in-store or from sales in-store to back office, and take leadership of some assigned/ adhoc project of Support Office team to help Sales team effectively achieve their performance.
Consolidate, verify, and summarize all office information related to sales team before communicating to stores according to store communication policies and procedures
Consolidate, verify, and response all concerns/ questions raised by sales in-store team and ensure those concerns/ questions are clarified
Plan and manage communication to stores based on appropriate timelines, channels, messages and targets
Monitor and deliver routine reports related to store communication as well as take a leadership to manage, analyze, and summarize data whether via MS. Excel or other tools
Take leadership part of information center improvement plan, policies, procedures, instructions, and sales performance impact based on information center managementDeliver other tasks as assigned by Store Communication and Capacity Planning Manager 
Deliver other tasks as assigned by Store Communication and Capacity Planning Manager 
Take a role of project leader of all new initiatives in 2019 i.e. 1) E-Library, 2) E-Learning, 3) Share drive between HQ & TFS Branch as well as other future assigned projects 

Qualifications :
Bachelor’s or master’s degree in business administration, Marketing, Economics or any related fields
Minimum 10 years in overall experience
At least 5 yrs. of Sales Support/ Operation experience, especially in retail business, credit card or insurance broker
At least 5 years in management level – Middle (team management& development) 
A clear and dynamic communication, able to present marketing programs to diverse audiences and negotiate agreements with partners
Mature with strong people leadership and negotiation skills
Pleasant and outgoing personality
Work Location : KSPT Building, BTS Ploenchit, Bangkok
Good remuneration package will be rewarded and also excellent future career growth opportunity is available for the right candidate
Please submit your application letter, resume stating qualifications and experiences, stating recent & expected salary to the following address:
Human Resources Department
 
Krungsri Consumer
17 Fl., Krungsri Ploenchit Tower
550 Ploenchit Rd., Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330

Contact Person :-
Sunanta Kitbunjerdjarud :
Tel: 02-6274508
E-mail: Sunanta.Kitbunjerdjarud@krungsri.com
 
Nitchamon Loturit :
Tel: 02-6274780
E-mail: Nitchamon.Loturit@krungsri.com
Area Supervisor Upper Northern regions of Thailand (หัวหน้าทีมขายพื้นที่ภาคกลางตอนบน)

Area Supervisor Upper Northern regions of Thailand (Nakhon Sawan, Chainat, Uthai Thani, Suphanburi)
To represent & be responsible for Krungsri Consumer Brand in each region of Thailand through promotion of Krungsri consumer brand and expand the new card base of Tesco Lotus Services in the Upper Northern regions of Thailand (Nakhon Sawan, Chainat, Uthai Thani, Suphanburi)
Job Description:
• Plans for In-store and Out-store selling strategy and lead Sales Agent, Branch Manager to approach customers
• Coaches, recruits and evaluates for Sales Agent and Branch Manager
• Updates sales target and sales achievement with team
• Prepares sales budget of responsible areas
• Coordinates sales effort with marketing, sales management, logistics and technical service groups
• Rechecks all company branding and signage to ensure all promotions are accurate to the company’s standard
• Identifies current / future trends that appeal to consumers and monitors local competitors
Qualification:
• Bachelor’s Degree in Business Administration or related fields
• At least 3 years of supervisor level with Sales & PC management in Financial or Insurance Business
• Have life or non life insurance licensed
• Successful track record of performance and value
• Good in communication, presentation and interpersonal skills
• Strong leadership skill with can-do attitude

หัวหน้าทีมขายพื้นที่ภาคกลางตอนบน (นครสวรรค์, ชัยนาท, อุทัยธานี, สุพรรณบุรี)
รายละเอียดงาน
• วางแผนกลยุทธการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและประกันภัยทั้งภายใต้พื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการนำทีมขาย และการประสานงานตามที่ได้รับมอบหมายกับผู้จัดการภาค
• การสรรหา การพัฒนาและการประเมิน ทีมขายประจำสาขาและภูมิภาค
• ดูแลยอดขายและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขาย พร้อมทั้งประเมินคู่แข่ง
• สนับสนุนการวางกลยุทธ์ทางการตลาด การจัดการทีมขาย การขนส่ง และเทคนิคการบริการต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย
• ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นต่างๆของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการดูแลทีมขายในกลุ่มธุรกิจบัตรเครดิต และประกันชีวิต
• มีบัตรนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย
• ความสามารถในการจัดการและดูแลประสิทธิภาพของทีม
• มีทักษะในการสื่อสาร เจรจา การนำเสนอ
• มีความเป็นผู้นำและมีทัศนคติที่ดี ทนต่อแรงกดดัน

Contact Person :-
Sunanta Kitbunjerdjarud : 
Tel: 02-6274508 
E-mail: Sunanta.Kitbunjerdjarud@krungsri.com

Athiphat Voranithipak : 
Tel: 02-6274780
E-mail: Athiphat.Voranithipak@krungsri.com

Area Supervisor Northern regions of Thailand (หัวหน้าทีมขายพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง)

Area Supervisor Northern regions of Thailand
To represent & be responsible for Krungsri Consumer Brand in each region of Thailand through promotion of Krungsri consumer brand and expand the new card base of Tesco Lotus Services in the Northern regions of Thailand.
Job Description:
• Plans for In-store and Out-store selling strategy and lead Sales Agent, Branch Manager to approach customers
• Coaches, recruits and evaluates for Sales Agent and Branch Manager
• Updates sales target and sales achievement with team
• Prepares sales budget of responsible areas
• Coordinates sales effort with marketing, sales management, logistics and technical service groups
• Rechecks all company branding and signage to ensure all promotions are accurate to the company’s standard
• Identifies current / future trends that appeal to consumers and monitors local competitors
Qualification:
• Bachelor’s Degree in Business Administration or related fields
• At least 3 years of supervisor level with Sales & PC management in Financial or Insurance Business
• Have life or non life insurance licensed
• Successful track record of performance and value
• Good in communication, presentation and interpersonal skills
• Strong leadership skill with can-do attitude
 

หัวหน้าทีมขายพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
รายละเอียดงาน
• วางแผนกลยุทธการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและประกันภัยทั้งภายใต้พื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการนำทีมขาย และการประสานงานตามที่ได้รับมอบหมายกับผู้จัดการภาค
• การสรรหา การพัฒนาและการประเมิน ทีมขายประจำสาขาและภูมิภาค
• ดูแลยอดขายและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขาย พร้อมทั้งประเมินคู่แข่ง
• สนับสนุนการวางกลยุทธ์ทางการตลาด การจัดการทีมขาย การขนส่ง และเทคนิคการบริการต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย
• ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นต่างๆของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการดูแลทีมขายในกลุ่มธุรกิจบัตรเครดิต และประกันชีวิต
• มีบัตรนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย
• ความสามารถในการจัดการและดูแลประสิทธิภาพของทีม
• มีทักษะในการสื่อสาร เจรจา การนำเสนอ
• มีความเป็นผู้นำและมีทัศนคติที่ดี ทนต่อแรงกดดัน

Contact Person :-
Sunanta Kitbunjerdjarud : 
Tel: 02-6274508 
E-mail: Sunanta.Kitbunjerdjarud@krungsri.com

Athiphat Voranithipak : 
Tel: 02-6274780
E-mail: Athiphat.Voranithipak@krungsri.com

Call Center Platinum Agent (English skill)

Location :Bank of Ayudhya, Rama 3
Responsibilities :-

 • Handle customer inquiries, complaints and solve the problem with prompt accurate and courteous replies over the phone
 • Provide general information relating to card products and banking products
 • Achieve the personal goals, department goal and objectives
 • Participate in Anti-attrition program and be able to sell volume in “Service to Sale”

Qualification :-

 • Thai nationality
 • Bachelor Degree in Business Administration or related
 • 2-3 year experience in Customer Service or Call Center - English skill
 • Strong communication in English (Toeic score 400 and above)
 • Be able to work under pressure and service oriented

Contact Person :-
Sunanta Kitbunjerdjarud : 
Tel: 02-6274508 
E-mail: Sunanta.Kitbunjerdjarud@krungsri.com

Athiphat Voranithipak : 
Tel: 02-6274780
E-mail: Athiphat.Voranithipak@krungsri.com

 

Call Center agent

สถานที่ปฏิบัติงาน :ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ พระราม 3 
หน้าที่ความรับผิดชอบ :-

 • ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
 • วิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพการบริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความเหมาะสม สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบข่าวสารของบริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้สินค้าและบริการของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :-

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Call center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ รักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ พระราม 3

Contact Person :-
Sunanta Kitbunjerdjarud : 
Tel: 02-6274508 
E-mail: Sunanta.Kitbunjerdjarud@krungsri.com

Athiphat Voranithipak : 
Tel: 02-6274780
E-mail: Athiphat.Voranithipak@krungsri.com

 

ร่วมงานกับเรา