สมัครงาน


เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส
เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และนี่คือโอกาสสำคัญของคนรุ่นใหม่ ที่จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา  เราเชื่อว่า พนักงาน ทุกคน คือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจจะต้องเติบโตไปพร้อมกัน  เราให้โอกาสสำหรับทุกคนในการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ในทุก ๆ วัน  สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น เป็นมิตร เรายังมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของแต่ละสายงาน เพื่อให้บุคลากรได้มีความพร้อม

มาร่วมกันเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเรา ครอบครัวเทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส
Area Supervisor Upper Northern regions of Thailand (หัวหน้าทีมขายพื้นที่ภาคกลางตอนบน)

Area Supervisor Upper Northern regions of Thailand (Nakhon Sawan, Chainat, Uthai Thani, Suphanburi)
To represent & be responsible for Krungsri Consumer Brand in each region of Thailand through promotion of Krungsri consumer brand and expand the new card base of Tesco Lotus Services in the Upper Northern regions of Thailand (Nakhon Sawan, Chainat, Uthai Thani, Suphanburi)
Job Description:
• Plans for In-store and Out-store selling strategy and lead Sales Agent, Branch Manager to approach customers
• Coaches, recruits and evaluates for Sales Agent and Branch Manager
• Updates sales target and sales achievement with team
• Prepares sales budget of responsible areas
• Coordinates sales effort with marketing, sales management, logistics and technical service groups
• Rechecks all company branding and signage to ensure all promotions are accurate to the company’s standard
• Identifies current / future trends that appeal to consumers and monitors local competitors
Qualification:
• Bachelor’s Degree in Business Administration or related fields
• At least 3 years of supervisor level with Sales & PC management in Financial or Insurance Business
• Have life or non life insurance licensed
• Successful track record of performance and value
• Good in communication, presentation and interpersonal skills
• Strong leadership skill with can-do attitude

หัวหน้าทีมขายพื้นที่ภาคกลางตอนบน (นครสวรรค์, ชัยนาท, อุทัยธานี, สุพรรณบุรี)
รายละเอียดงาน
• วางแผนกลยุทธการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและประกันภัยทั้งภายใต้พื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการนำทีมขาย และการประสานงานตามที่ได้รับมอบหมายกับผู้จัดการภาค
• การสรรหา การพัฒนาและการประเมิน ทีมขายประจำสาขาและภูมิภาค
• ดูแลยอดขายและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขาย พร้อมทั้งประเมินคู่แข่ง
• สนับสนุนการวางกลยุทธ์ทางการตลาด การจัดการทีมขาย การขนส่ง และเทคนิคการบริการต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย
• ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นต่างๆของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการดูแลทีมขายในกลุ่มธุรกิจบัตรเครดิต และประกันชีวิต
• มีบัตรนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย
• ความสามารถในการจัดการและดูแลประสิทธิภาพของทีม
• มีทักษะในการสื่อสาร เจรจา การนำเสนอ
• มีความเป็นผู้นำและมีทัศนคติที่ดี ทนต่อแรงกดดัน

Contact Person :-
Sunanta Kitbunjerdjarud : 
Tel: 02-6274508 
E-mail: Sunanta.Kitbunjerdjarud@krungsri.com

Athiphat Voranithipak : 
Tel: 02-6274780
E-mail: Athiphat.Voranithipak@krungsri.com

Area Supervisor Northern regions of Thailand (หัวหน้าทีมขายพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง)

Area Supervisor Northern regions of Thailand
To represent & be responsible for Krungsri Consumer Brand in each region of Thailand through promotion of Krungsri consumer brand and expand the new card base of Tesco Lotus Services in the Northern regions of Thailand.
Job Description:
• Plans for In-store and Out-store selling strategy and lead Sales Agent, Branch Manager to approach customers
• Coaches, recruits and evaluates for Sales Agent and Branch Manager
• Updates sales target and sales achievement with team
• Prepares sales budget of responsible areas
• Coordinates sales effort with marketing, sales management, logistics and technical service groups
• Rechecks all company branding and signage to ensure all promotions are accurate to the company’s standard
• Identifies current / future trends that appeal to consumers and monitors local competitors
Qualification:
• Bachelor’s Degree in Business Administration or related fields
• At least 3 years of supervisor level with Sales & PC management in Financial or Insurance Business
• Have life or non life insurance licensed
• Successful track record of performance and value
• Good in communication, presentation and interpersonal skills
• Strong leadership skill with can-do attitude
 

หัวหน้าทีมขายพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
รายละเอียดงาน
• วางแผนกลยุทธการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและประกันภัยทั้งภายใต้พื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการนำทีมขาย และการประสานงานตามที่ได้รับมอบหมายกับผู้จัดการภาค
• การสรรหา การพัฒนาและการประเมิน ทีมขายประจำสาขาและภูมิภาค
• ดูแลยอดขายและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขาย พร้อมทั้งประเมินคู่แข่ง
• สนับสนุนการวางกลยุทธ์ทางการตลาด การจัดการทีมขาย การขนส่ง และเทคนิคการบริการต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย
• ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นต่างๆของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการดูแลทีมขายในกลุ่มธุรกิจบัตรเครดิต และประกันชีวิต
• มีบัตรนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย
• ความสามารถในการจัดการและดูแลประสิทธิภาพของทีม
• มีทักษะในการสื่อสาร เจรจา การนำเสนอ
• มีความเป็นผู้นำและมีทัศนคติที่ดี ทนต่อแรงกดดัน

Contact Person :-
Sunanta Kitbunjerdjarud : 
Tel: 02-6274508 
E-mail: Sunanta.Kitbunjerdjarud@krungsri.com

Athiphat Voranithipak : 
Tel: 02-6274780
E-mail: Athiphat.Voranithipak@krungsri.com

Call Center Platinum Agent (English skill)

Location :Bank of Ayudhya, Rama 3
Responsibilities :-

 • Handle customer inquiries, complaints and solve the problem with prompt accurate and courteous replies over the phone
 • Provide general information relating to card products and banking products
 • Achieve the personal goals, department goal and objectives
 • Participate in Anti-attrition program and be able to sell volume in “Service to Sale”

Qualification :-

 • Thai nationality
 • Bachelor Degree in Business Administration or related
 • 2-3 year experience in Customer Service or Call Center - English skill
 • Strong communication in English (Toeic score 400 and above)
 • Be able to work under pressure and service oriented

Contact Person :-
Sunanta Kitbunjerdjarud : 
Tel: 02-6274508 
E-mail: Sunanta.Kitbunjerdjarud@krungsri.com

Athiphat Voranithipak : 
Tel: 02-6274780
E-mail: Athiphat.Voranithipak@krungsri.com

 

Call Center agent

สถานที่ปฏิบัติงาน :ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ พระราม 3 
หน้าที่ความรับผิดชอบ :-

 • ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
 • วิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพการบริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความเหมาะสม สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบข่าวสารของบริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้สินค้าและบริการของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :-

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Call center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ รักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ พระราม 3

Contact Person :-
Sunanta Kitbunjerdjarud : 
Tel: 02-6274508 
E-mail: Sunanta.Kitbunjerdjarud@krungsri.com

Athiphat Voranithipak : 
Tel: 02-6274780
E-mail: Athiphat.Voranithipak@krungsri.com

 

ร่วมงานกับเรา