แนะนำเพื่อนสมัครบัตร

โปรโมชั่น เพื่อนแนะนำเพื่อน สมัครบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
สำหรับผู้แนะนำ กรณีแนะนำตามเงื่อนไข

แนะนำสมาชิกใหม่สมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 62 -  31 ส.ค. 62
• แนะนำ 1 ท่าน รับคะแนนคลับการ์ด 20,000 คะแนน*
• แนะนำ 2 ท่าน รับคะแนนคลับการ์ด 40,000 คะแนน*
• แนะนำ 3-4 ท่าน รับกระเป๋าเดินทางโรเซ่ ขนาด 20 นิ้ว 4,490 บาท*
• แนะนำ 5 - 10 ท่าน รับกระเป๋าเดินทางโรเซ่ ขนาด 20 นิ้ว 4,490 บาท และ เครดิตเงินคืนสูงสุด 120,000 คะแนน*
(รับคะแนนคลับการ์ด 20,000 คะแนนต่อบัตรที่ได้รับการอนุมัติ ตั้งแต่ใบที่ 5-10 โดยรับคะแนนคลับการ์ดสูงสุด 120,000 คะแนนต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักของผู้แนะนำตลอดรายการ)

โปรโมชันสำหรับผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติ 
• ช้อปสะสม 1,500 บาท ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ รับเครดิตเงินคืน 800 บาท หรือ
• ช้อปสะสม 7,000 บาท ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ รับกระเป๋าเดินทางโรเซ่ ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,490 บาท
• พิเศษ ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี** 
เพียงหักค่าสาธารณูปโภครายเดือน ไฟฟ้า/น้ำ/โทรศัพท์ผ่านบัตรฯ (เมื่อสมัคร และชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านบัตรเครดิตฯ อย่างน้อย 2 รายการภายใน 45 วันนับจากบัตรอนุมัติ) 

1 มิ.ย. 62 - 31 ส.ค. 62


หากที่ไม่สะดวกในการกรอกข้อมูลออนไลน์
ที่ฝ่ายส่งเสริมการตลาด หมายเลข 02 777 0809
 

ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจากโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนแนะนำเพื่อน
(1 ธ.ค. 61 - 26 มี.ค. 62)

ผู้แนะนำ*:
*กรุณากรอกชื่อสมาชิก
นามสกุล*:
*กรุณากรอกนามสกุล
หมายเลขบัตรผู้แนะนำ*:
*กรุณากรอกหมายเลขบัตรผู้แนะนำ
*กรุณากรอกหมายเลขบัตรผู้แนะนำให้ครบ
โทรศัพท์มือถือ*:
*กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
*กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ครบ
อีเมล*:
*กรุณากรอกอีเมล
*กรุณากรอกค่าในอีเมลให้ถูกต้อง
ข้อมูลเพื่อนที่ต้องการแนะนำ
กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างที่มีสัญลักษณ์ *
หมายเหตุ:
1. ท่านสามารถเพิ่มจำนวนเพื่อนที่ต้องการแนะนำด้วยการกดเครื่องหมาย
2. ผู้ถูกแนะนำจะต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป ข้อมูลของผู้ที่ถูกแนะนำจะนำมาใช้สำหรับโครงการสมาชิกแนะนำเพื่อน
3. ก่อนที่ท่านจะกรอกข้อมูลเพื่อนที่ท่านแนะนำ ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อนดำเนินการทุกครั้ง
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายชื่อที่ถูกแนะนำ ในกรณีที่ตรวจพบการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ถูกแนะนำ
*เงื่อนไขโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน สำหรับผู้แนะนำ

*เงื่อนไขโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนสำหรับผู้แนะนำ
• ผู้ถูกแนะนำต้องมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 3,000 บาทขึ้นไป  ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติจึงจะนับเป็นผู้ถูกแนะนำจำนวน 1 ท่านตามเงื่อนไขรายการนี้ 
• ผู้สมัครที่ได้รับการแนะนำจะต้องใส่หมายเลขบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า และชื่อ นามสกุล ของผู้แนะนำในใบสมัครเพื่อนแนะนำเพื่อน
• ผู้แนะนำจะต้องเป็นสมาชิกบัตรเครดิตเทสโก้  โลตัส วีซ่า และแนะนำเพื่อนสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ www.tescolotusmoney.com หรือ แนะนำเพื่อนสมัครที่เทสโก้ โลตัส เคาน์เตอร์บริการด้านการเงินและโบรคเกอร์ประกันภัย  และสามารถแนะนำเพื่อนเพิ่มได้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
• บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติบัตร และมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขตามหมายเลขบัตรของผู้แนะนำที่ผู้ถูกแนะนำกรอกไว้ในใบสมัครเท่านั้น 
• กรณีผู้แนะนำทำการแนะนำเพื่อนผ่านเทสโก้ โลตัส เคาน์เตอร์บริการด้านการเงิน และโบรคเกอร์ประกันภัย จะไม่สามารถแนะนำผ่านช่องทางออนไลน์ได้อีก
• กรณีผู้แนะนำทำการแนะนำผ่านช่องทางออนไลน์ บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้ถูกแนะนำทางโทรศัพท์ เพื่อนัดหมายเก็บเอกสารประกอบการสมัครผ่านพนักงานรับ-ส่งเอกสาร หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนพิเศษ (กรณีต่างจังหวัด) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 
• กรณีผู้ถูกแนะนำส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ตรงกับช่องทางที่ผู้แนะนำให้ไว้กับบริษัทฯ ผู้แนะนำจะไม่ได้รับการนับจำนวนผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข 
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติบัตรเครดิตเป็นรายๆเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครบัตร  ผู้แนะนำต้องติดต่อสอบถาม โทร 1712 เพื่อตรวจสอบจำนวนและสถานะการสมัครของผู้ถูกแนะนำ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นับจำนวนเพื่อนที่ถูกแนะนำโดยจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้ถือบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า อยู่ในปัจจุบัน  หรือที่ได้ยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
• ผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติ และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข และถูกนับเป็นผู้ถูกแนะนำตามรายการนี้แล้ว จะต้องไม่ยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรจนถึงวันที่ผู้แนะนำมีการรับของรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายนี้
• กรณีผู้ถูกแนะนำซ้ำ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาข้อมูลตามลำดับที่บริษัทฯได้รับก่อนเป็นสำคัญ โดยยึดถือข้อมูลในระบบของบริษัทฯทั้งนี้คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด
กรณีแนะนำตามเงื่อนไข 1 ท่าน รับ 20,000 คะแนนคลับการ์ด ต่อ 1 ผู้ถูกอนุมัติ / กรณีแนะนำตามเงื่อนไข 2 ท่าน รับ 40,000 คะแนนคลับการ์ด ต่อ 2 ผู้ถูกอนุมัติ / กรณีแนะนำตามเงื่อนไข3-4 ท่าน รับกระเป๋าเดินทาง Rose’ ขนาด 20 นิ้ว (38x49x25 ซม.) มูลค่า 4,490 บาท จำนวน 1 ใบ / กรณีแนะนำตามเงื่อนไข 5-10 ท่าน รับกระเป๋าเดินทาง Rose’ ขนาด 20 นิ้ว (38x49x25 ซม.) มูลค่า 4,490 บาท จำนวน 1 ใบ พร้อมรับคะแนนคลับการ์ดสูงสุด 120,000 คะแนน (รับคะแนนคลับการ์ด 20,000 คะแนนต่อบัตรที่ได้รับการอนุมัติ ตั้งแต่ใบที่ 5-10 โดยรับคะแนนคลับการ์ดสูงสุด 120,000 คะแนนต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักของผู้แนะนำตลอดรายการ)เงื่อนไขการรับของรางวัลและการได้คะแนนคลับการ์ด
ผู้แนะนำที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของรางวัล(ตัวอย่างสินค้ากระเป๋าเดินทางมูลค่า 4,490 บาท ภาษีที่ต้องนำจ่าย5% ของมูลค่าสินค้าเท่ากับ 224.50 บาท )(ตัวอย่างการรับคะแนนก่อนหักภาษี 2,000 คะแนนเทสโก้ โลตัส รีวอร์ดส เท่ากับ 20,000 คะแนนคลับการ์ด จะถูกเปลี่ยนเป็นคูปองเงินสดคลับการ์ดมูลค่า 200 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% เท่ากับ 10 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จะคำนวนให้หลังหักภาษี5% แล้วจะเป็น 1,900 คะแนนเทสโก้ โลตัส รีวอร์ดส เท่ากับ 19,000 คะแนนคลับการ์ด จะถูกเปลี่ยนเป็นคูปองเงินสดคลับการ์ดมูลค่า 190 บาท )
ของสมนาคุณ บริษัทฯ จะส่งมอบให้แก่สมาชิกผู้แนะนำภายใน 31 ต.ค. 62
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัลในทุกกรณีที่ บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ได้รับการแนะนำยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้แนะนำ
• การเข้าร่วมโปรแกรมนี้ผู้แนะนำยืนยันว่าผู้ถูกแนะนำทุกรายได้ยินยอมให้ผู้แนะนำจัดส่งรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ถูกแนะนำให้แก่บริษัทฯ
• ของรางวัลและเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก ทอนเป็นเงินสดได้
• พนักงานขายและพนักงานที่ถูกว่าจ้างเพื่อขายบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่าไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดหากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆรายละเอียด/ราคา/ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเงื่อนไขการโอนคะแนนสะสมเทสโก้ โลตัส รีวอร์ดส ไปยังคลับการ์ด
• คะแนนเทสโก้ โลตัส รีวอร์ดส ทุกๆ 250 คะแนนจะถูกโอนไปเป็นแต้มสะสมคลับการ์ด 2,500 แต้ม เพื่อเปลี่ยนเป็นคูปองเงินสดคลับการ์ดทุก 3 เดือน(ม.ค., เม.ย., ก.ค., ต.ค.)
• ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการใช้บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า หรือ www.tescolotusmoney.com

*/** เงื่อนไขโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน สำหรับผู้ถูกแนะนำ

* เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายรับเครดิตเงินคืน 800 บาท หรือกระเป๋าเดินทางโรเซ่
• สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 1,500 บาท ภายใน 45 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ รับเครดิตเงินคืน 800 บาท หรือมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 7,000 บาท ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ รับกระเป๋าเดินทางโรเซ่ ขนาด 20 นิ้ว (38x49x25 ซม.) จำนวน 1 ใบ มูลค่า 4,490 บาท
• เฉพาะสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า หรือยกเลิกบัตรไปแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ในระหว่าง 1 มิ.ย. 62 - 31 ส.ค. 62 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 15 ก.ย. 62 และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข
• ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก (สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม) เมื่อสมัครและได้รับการอนุมัติ ผ่านช่องทางออนไลน์ในระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 62 - 31 ส.ค. 62
• ค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปจะได้รับการยกเว้นอัตโนมัติเมื่อมียอดรวมการใช้จ่ายของบัตรหลัก และบัตรเสริม 200,000 บาท/รอบปี สำหรับบัตรแพลทินัม บียอนด์ และ 100,000 บาท/รอบปี สำหรับบัตรแพลทินัม รีวอร์ด
• กำหนดการจัดส่งของสมนาคุณสำหรับบัตรที่อนุมัติและมียอดใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไขระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 สมาชิกจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 31 ต.ค. 62, ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 สมาชิกจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 30 พ.ย. 62, ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 สมาชิกจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 31 ธ.ค. 62, ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 สมาชิกจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 31 ม.ค. 63
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุดให้กับสมาชิกบัตรเพียงอย่างเดียวในกรณีที่บริษัทฯ ให้ของสมนาคุณในรายการส่งเสริมการขายอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน
• เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีหลัก ภายใน 90 วัน หลังจากจบรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
• เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
• สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น
• บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ 
• คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมจากร้านค้าทั่วไป ยกเว้น รายการที่ถูกยกเลิก, กองทุนรวม, หมวดทองคำ จิวเวลรี่ และเครื่องประดับมีมูลค่า, การโอนยอดคงค้างชำระจากบัตรเครดิตอื่น ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการหรือของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณแก่สมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบของสมนาคุณให้ท่าน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
• บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าหากพบว่าของสมนาคุณมีการชำรุดบกพร่องเสียหาย สมาชิกบัตรสามารถติดต่อที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายตามที่อยู่ข้างกล่องโดยตรง และสามารถเปลี่ยนของสมนาคุณได้ระยะเวลา 60 วันนับจากได้รับของสมนาคุณ
 
** เงื่อนไขยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
• ยกเว้น ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 1,200 บาท สำหรับบัตรแพลทินัมบียอนด์, ปีละ 600 บาท สำหรับบัตรแพลทินัมรีวอร์ด เมื่อสมัครสมาชิกใหม่ และได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 62 - 31 ส.ค. 62 (ไม่รวมถึงสมาชิกปัจจุบันที่ยกเลิกบัตรภายในระยะเวลา 6 เดือน ณ วันสมัคร) และชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านบัตรเครดิตฯ อย่างน้อย 2 รายการ ภายใน 45 วันนับจากบัตรอนุมัติ
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับการชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการรายเดือนของการไฟฟ้านครหลวง, การประปานครหลวง, TOT, TOT(mobile) ผ่านบัตรเครดิตฯ ที่เริ่มตั้งแต่งวดการชำระเงินที่ผู้ให้บริการได้ระบุ หมายเลขบัตรเครดิตของท่านในใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ที่ผู้ให้บริการส่งให้ท่าน ภายในระยะเวลา 45 วันนับจากบัตรของท่านได้รับอนุมัติเท่านั้น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตลอดการชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านบัตรเครดิตฯ บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากท่านในปีถัดไป เมื่อท่านยกเลิกชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านบัตรเครดิตฯ
• สมาชิกบัตรฯ จะยังได้รับคะแนนสะสมเทสโก้ โลตัส รีวอร์ดสตามปกติ (ยอดใช้จ่ายทุกๆ 20 บาทต่อรายการ ได้รับคะแนนสะสมเทสโก้ โลตัส รีวอร์ดส 1 คะแนน) โดยคะแนนจะปรากฏภายในรอบบัญชีที่ลูกค้าใช้จ่าย
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด