ธุรกรรมทางการเงิน บัตรเครดิต

เวลาเปิดและปิดทำการของ จุดชำระเงิน On-line payment แต่ละสาขา
On-line payment จุดรับชำระเงิน เปิดทำการ 10.00 -21.00 น (เวลาทำการ เปิดปิดตามเวลาห้าง) หรือที่จุดรับชำระเงินผ่านช่องทางจุดชำระค่าสินค้า ( เวลาทำการ เปิดปิดตามเวลาห้าง )
ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว และเพิ่มวงเงินถาวร /เอกสารที่ต้องใช้
การเพิ่มวงเงินชั่วคราวได้ไม่เกิน 60 วัน ติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทร 1712 หลังจากเลือกภาษาแล้วกด 3 
- การเพิ่มวงเงินถาวรโปรดกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน และหนังสือให้ความยินยอม ส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด แผนกเพิ่มวงเงินถาวร ชั้น 15 ตู้ปณ.9 ปณฝ. บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10541