คะแนนสะสม เทสโก้ วีซ่า เพื่อเปลี่ยนไปเป็นคูปองเงินสดคลับการ์ด

สมาชิกบัตรที่จะได้รับการโอนคะแนนสะสม เทสโก้ วีซ่า เพื่อเปลี่ยนไปเป็นคูปองเงินสดคลับการ์ด
ลูกค้าที่สมัครและได้รับการอนุมัติบัตรตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 54 เป็นต้นไป และลูกค้าที่ได้รับจดหมายแจ้งการเปลี่ยนแปลงคูปองเงินสดคลับการ์ด
การคำนวณคะแนนสะสม เทสโก้ วีซ่า เพื่อเปลี่ยนเป็นคูปองเงินสดคลับการ์ดทุกๆ 3 เดือน
คะแนนสะสมของท่านทุกๆ 250 คะแนน เทสโก้ วีซ่า จะโอนไปบัตรคลับการ์ดคิดเป็น 2,500 คะแนนคลับการ์ดเพื่อเปลี่ยนเป็นคูปองเงินสดคลับการ์ดมูลค่า 25 บาท
การตรวสอบคะแนนสะสมที่เปลี่ยนไปเป็นคูปองเงินสดคลับการ์ด
สามารถตรวจสอบคะแนนสะสม เทสโก้ วีซ่า ที่โอนไปบัตรคลับการ์ดในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตจะแสดงในช่องคะแนนโอนไป ซึ่งจะไปรวมกับคะแนนสะสมคลับการ์ดโดยแสดงในช่องบัตรเครดิตเทสโก้ วีซ่าบนจดหมายคลับการ์ด