ธุรกรรมเกี่ยวกับบัตรเครดิต

วิธีการเปิดใช้บัตร
สมาชิกบัตรหลักสามารถติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทรแจ้งเปิดบัตรได้ที่โทรศัพท์อัตโนมัติ 1712 หลังจากเลือกภาษา กด 2
ขอสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีทำอย่างไร
โทรติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทร 1712 หลังจากเลือกภาษาแล้วกด 1 โดยสามารถเลือกให้ส่งทางโทรสารหรือไปรษณีย์
สมัครบัตรเสริมทำอย่างไร
ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ใช้เอกสารสำเนาประจำตัวประชาชนผู้ถือบัตรเสริม
สอบถามสถานะใบสมัคร
โทรติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทร 1712 หลังจากเลือกภาษาแล้วกด 4
บัตรหายทำอย่างไร
โทรติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทร 1712 หลังจากเลือกภาษาแล้วกด *1
หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิตเทสโก้ วีซ่า และเวลาทำการ
1712 หลังจากเลือกภาษาแล้วกด *1 ทุกวัน 24 ชม.สำหรับบัตรแพลทินัม, ทุกวัน เวลา 8.30 - 22.00 น. สำหรับบัตรอื่นๆ
วิธีการสมัครบัตร
สมัครแบบอนุมัติทันที่ เทสโก้ โลตัส หรือส่งเอกสารเพื่อพิจารณา ตามที่อยู่ที่ระบุไว้บนใบสมัคร