ประกันภัยรถยนต์ แบ่งชำระเงินสด 0% ที่โลตัส

​ซื้อประกันภัยรถยนต์ เข้าร่วมโครงการแบ่งชำระเงินสดเงินทดรองจ่ายแบบไม่มีดอกเบี้ย นาน 6 เดือน

โปรโมชั่นเฉพาะลูกค้าใหม่ ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผ่านเคาน์เตอร์ โลตัส มันนี่ พลัส เท่านั้น

คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการแบ่งชำระเงินสดเงินทดรองจ่ายแบบไม่มีดอกเบี้ย นาน 6 เดือน
1. ผู้ซื้อ (ผู้ที่กรอกใบคำขอใช้บริการทดรองจ่าย) และผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีชื่อระบุอยู่ในเล่มจดทะเบียนรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
2. ผู้เอาประกันภัย ต้องเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่ใช่นิติบุคคล)

เอกสาร และข้อมูลสำคัญ ของลูกค้า ที่ต้องใช้ยื่นประกอบการเข้าร่วมโครงการ
1. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้เอาประกันภัย และจะต้องเป็นแบบชิพการ์ดเท่านั้น เพื่อใช้ Dip บัตรได้
2. สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

*โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขโปรโมชั่นเพิ่มเติมจากด้านล่าง

แพลทินัม บียอนด์
( รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป )
แพลทินัม รีวอร์ด
( รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป )
กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร
 
กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างที่มีสัญลักษณ์ *
เงื่อนไขโครงการแบ่งชำระเงินสดเงินทดรองจ่ายแบบไม่มีดอกเบี้ย นาน 6 เดือน

• โครงการผ่อนชำระเงินสด 6 เดือน ไม่มีดอกเบี้ยนี้  เฉพาะลูกค้าใหม่ ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผ่านเคาน์เตอร์ โลตัส มันนี่ พลัส เท่านั้น
• ลูกค้าใหม่ คือ ลูกค้าที่ไม่เคยซื้อประกันภัยรถยนต์กับทาง บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ ลูกค้าที่เคยซื้อประกันภัยรถยนต์กับทาง บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด แล้วขาดต่อแล้วอย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ขาดต่ออายุประกันภัย
• เฉพาะการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ชั้น 1/ 2+ / 2 / 3+ และ 3 ค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 5,000 - 30,000 บาท (รวมภาษี และ อากร)ผ่อนเงินสดได้ 6 งวด ไม่มีดอกเบี้ย
• ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไม่เข้าร่วมโครงการ
• โครงการแบ่งชำระเงินสดเงินทดรองจ่ายแบบไม่มีดอกเบี้ย นาน 6 เดือน จะต้องชำระเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนเท่านั้น ไม่สามารถร่วมโปรโมชั่นส่วนลดอื่นๆ ได้
• ผู้ซื้อ (ผู้ที่กรอกใบคำขอใช้บริการทดรองจ่าย) และผู้เอาประกันภัย จะต้องเป็นต้องเป็นบุคคลธรรมดา และเป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยมีชื่อระบุอยู่ในเล่มจดทะเบียนรถยนต์คันที่เอาประกันภัย และบัตรประชาชนจะต้องเป็นแบบชิพการ์ดเท่านั้น
• ขอใช้คำว่า “ลูกค้า” ระบุแทน คำว่า ผู้ซื้อ (ผู้ที่กรอกใบคำขอใช้บริการทดรองจ่าย) และผู้เอาประกันภัย
• ลูกค้า สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
• ลูกค้า จะต้องชำระเงินงวดแรกในวันที่ทำยื่นใบคำขอใช้บริการเงินทดรองจ่าย
• ลูกค้า กรณีเป็นสมาชิกบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า หรือบัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ จะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิก และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่ซื้อประกันภัยรถยนต์
• ลูกค้า ต้องลงนามความยินยอม ในเอกสารดังต่อไปนี้ ใบคำขอใช้บริการทดรองจ่าย, เอกสารความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล, หนังสือขอยกเลิกกรมธรรม์
• เอกสาร และข้อมูลสำคัญ ของลูกค้า ที่ต้องใช้ยื่นประกอบการเข้าร่วมโครงการแบ่งชำระเงินสดเงินทดรองจ่ายแบบไม่มีดอกเบี้ย นาน 6 เดือน มีดังนี้ สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ, สำเนาบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
• เฉพาะบริษัทผู้รับประกันภัยที่ร่วมโครงการ คือ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย และเป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ผ่านเคาน์เตอร์ โลตัส มันนี่ พลัส เท่านั้น