ติดตั้ง PIN ผ่าน U CHOOSE ใช้จ่ายต่างประเทศวิธีการตั้ง PIN code (4 หลัก) แบบง่าย ได้ที่ application U Choose เพื่อสำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในต่างประเทศ หรือกดเงินสดได้ทั่วโลก

1 พย. 62 เป็นต้นไป