วิธีขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

TescoVisa_เพมวงเงนผาน_Uchoose_Detail-Pro2.jpg

วิธีขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

1. แตะที่บัตรเลือกที่ “ขอวงเงินชั่วคราว”
เทสโกโลตสวซา_Uchoose_DetailPro2_เพมวงเงน-1-copy.jpg

2. ระบุวงเงินที่ต้องการ และเหตุผลในการขอ
เทสโกโลตสวซา_Uchoose_DetailPro2_เพมวงเงน-2-(1).jpg

3. กด “ยืนยัน”
เทสโกโลตสวซา_Uchoose_DetailPro2_เพมวงเงน-3.jpg

4.อนุมัติทันทีตามเงื่อนไข
เทสโกโลตสวซา_Uchoose_DetailPro2_เพมวงเงน-4.jpg

 

เงื่อนไข :
• วงเงินที่ขอเพิ่มไม่สามารถใช้กดเงินสดหรือซื้อสินค้าโดยวิธีผ่อนชำระได้ และจะถูกเรียกเก็บเต็มจำนวนในรอบบัญชีถัดไป
• หากต้องการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวมากกว่า 50,000 บาท กรุณาติดต่อศูนย์บริการบัตร โทร. 02-6278860
• ขอเพิ่มได้ไม่เกิน 4 ครั้งภายใน 12 เดือน