วิธีขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

วิธี ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัสวีซ่า

• การขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่าเท่านั้น
• วงเงินที่ขอเพิ่มไม่สามารถใช้กดเงินสดได้ และจะถูกเรียกเก็บเต็มจำนวนในรอบบัญชีถัดไป
• ขอเพิ่มได้ไม่เกิน 4 ครั้งภายใน 12 เดือน
• วงเงินชั่วคราวสามารถใช้ได้นานสูงสุด 60 วัน
• ต้องไม่มีการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวอยู่ก่อนแล้ว
• เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามนโยบาย และเงื่อนไขของบริษัทฯ
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

ติดต่อ ศูนย์บริการบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า โทร 1712 กด 1 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง