บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์

บัตรสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือกผ่อนชำระสินค้าที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า แผนกเฟอร์นิเจอร์และแผนกที่นอน ห้างเทสโก้ โลตัส ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษพร้อมกับ สิทธิประโยชน์ในการเบิกใช้สินเชื่อเงินสด เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน
ติดต่อศูนย์บริการสินเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ โทร 1712 กด 1 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
สิทธิประโยชน์หลัก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตร

สิทธิประโยชน์บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์

premier-pic-2.png

ผ่อนสินค้า 0% ตลอดทั้งปี 
แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาที่ร่วมรายการ 

premier-pic-3.png

ผ่อนเบี้ยประกันรถยนต์นานสูงสุด 10 เดือน 
ที่เทสโก้ โลตัส เคาน์เตอร์เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส 

premier-pic-4.png

รับวงเงินพร้อมใช้ 
สะดวกทุกที่ทุกเวลา กับหลากหลายช่องทาง

premier-pic-5.png

ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ 
และค่าธรรมเนียมการชำระเงินที่ห้างเทสโก้ โลตัส และเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสทุกสาขา

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล

กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด

สิทธิประโชน์และบริการ รายละเอียด
1. ชื่อผลิตภัณฑ์

บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์
ผู้ออกและขายผลิตภัณฑ์ บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

2. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร

สินเชื่อส่วนบุคคล หมายถึง การให้กู้ยืมเงินที่ไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกันแก่บุคคลธรรมดาโดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์ หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการและไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจของตนเอง

3. ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะสำคัญอะไรบ้าง
 • วงเงินสินเชื่อบุคคลสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 1,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเป็น แบบลดต้นลดดอก
  • ดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี
 • วิธีการคำนวณดอกเบี้ย
  ยอดเงินคงค้างสุทธิ x (อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบลดต้นลดดอกต่อปี) x จำนวนวัน 365 วัน
 • วิธีการคำนวณยอดเงินผ่อนชำระต่อเดือน
  ยอดสินเชื่อ / ระยะเวลาการผ่อนชำระ + (ยอดสินเชื่อ x (ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบคงที่ %ต่อเดือน))
 • บริการผ่อนชำระสินค้า / บริการ
  • ผ่อนชำระสินค้าที่แผนกเครื่อง ใช้ไฟฟ้า แผนกเฟอร์นิเจอร์และแผนกที่นอน ห้างเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ สำหรับสินค้าราคา 3,000 บาทขึ้นไป
  • ผ่อนสินค้านานสูงสุด 48 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษตามโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่ห้างเทสโก้โลตัสโดยเลือกผ่อนได้ แบบชำระขั้นต่ำหรือรายเดือน
  • ผ่อนเบี้ยประกันรถยนต์ได้นานสูงสุดถึง 12 เดือน ที่เทสโก้ โบรคเกอร์ ประกันภัย
  • ฟรีค่าธรรมเนียม การชำระเงินคืนที่ห้างเทสโก้ โลตัสและเทสโก้ โลตัส เอ๊กซ์เพรส ทุกสาขา
  • ชำระเงินคืนที่ตู้ ATM 5 % ของเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแต่ไม่น้อยกว่า 400 บาท
 • บริการเบิกถอนเงินสด 5 ช่องทาง
  • ผ่านช่องทาง ATM รับเงินสดทันที 24 ชม.จากเครื่องเอทีเอ็มในเครือข่ายธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ATM POOL atm-logos2.jpg จำนวนเงินสดที่เบิกถอนได้ตั้งแต่ 1,000 -40,000 บาท / วัน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องเอทีเอ็มของแต่ละธนาคาร และไม่เกิน 2 ครั้ง/วัน)
  • ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โดยโทรเข้าศูนย์บริการลูกค้าอัตโนมัติ โทร 1712 กด 1 > กด 1 > กด 3 และ กด 2 โดยจำนวนเงินที่เบิกถอนตั้งแต่ 5,000 – 500,000 บาท/ครั้ง โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากภายใน 1–3 วัน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ให้ไว้
  • ผ่านเคาร์เตอร์ผ่อนชำระสินค้าที่ห้างเทสโก้ โลตัส ทุกสาขา โดยจำนวนเงินที่เบิกถอนตั้งแต่ 5,000 – 500,000 บาท/ครั้ง โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากภายใน 1–3 วัน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ให้ไว้
  • ผ่าน www.tescolotusmoney.com คลิ๊ก ฟอร์ แคช โดยจำนวนเงินที่เบิกถอนตั้งแต่ 5,000 – 500,000 บาท/ครั้ง โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากภายใน 1–3 วัน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ให้ไว้
4. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการอะไรบ้าง ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่มี
 • ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มี
 • ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบลดต้น รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 28 % ต่อปี 
  ลดดอก และค่าปรับกรณีชำระคืนก่อนกำหนด (สำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระที่ 12 เดือน)
  • ดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ ไม่มี
  • เทียบเท่าดอกเบี้ยและค่าธรรมการใช้วงเงินแบบคงที่ 1.32 % ต่อเดือน
 
ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
 • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาทต่อทุกๆ วงเงินที่อนุมัติ 2000 บาท และเศษของ 2,000 บาท (เรียกเก็บเพียงครั้งเดียวเมื่อมีการใช้ในครั้งแรก)

ค่าใช้จ่าย ในการชำระเงิน
 • ชำระที่เคาร์เตอร์ธนาคาร (กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)
  • ธ.กรุงศรีอยุธยา ไม่มี
  • ธ.กรุงเทพ 15 บาท/30 บาท/ครั้ง
  • ธ.กรุงไทย 15 บาท/15 บาท/ครั้ง
  • ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กสิกรไทย 15 บาท/20 บาท/ครั้ง
 • ชำระที่จุดบริการรับชำระ (กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)
  • เคาร์เตอร์เซอร์วิส 15 บาท/15 บาท/ครั้ง
  • เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ไม่มี
  • ศูนย์บริการลูกค้ทีโอที ที่มีสัญลักษณ์ Just Pay 10 บาท/15 บาท/ครั้ง
  • จุดบริการเอ็มเปย์ สเตชัน 10 บาท/10 บาท/ครั้ง
 • ค่าใช้จ่ายการในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต 12 บาท/ครั้ง (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าใช้จ่ายการเบิกสินเชื่อจากเครื่องเอทีเอ็ม (กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)
  • ธ.กรุงศรีอยุธยา 10 บาท / ครั้ง
  • เครื่องเอทีเอ็ม ในเครือข่าย เอทีเอ็มพูล ได้แก่ ธ.กรุงเทพ, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กสิกรไทย ธ.นครหลวงไทย, ธ.ยูไนเต๊ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย), ธ.ทิสโก้, ธ.กรุงไทย, ธ.เกียรตินาคิน, ธ.ออมสิน, ธ.อาคารสงเคราะห์, ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,ธ.ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย,ธ.ซีไอเอ็มบี(ไทย), ธ.แสตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) 
   วันธรรมดา 15.66/ 18.33/ครั้ง
   วันหยุด 16.73/19.41/ครั้ง (หรือตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่ เกิน 20 บาท/ครั้ง)
 • ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
  • ค่าปรับเช็คคืน ไม่มี
  • ค่าออกบัตรใหม่ในกรณีหาย/ชำรุด 200 บาท/ครั้ง (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท/ครั้ง (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • ค่าออกบัตรเอทีเอ็มใหม่ทดแทนรหัสเดิม 50 บาท/ครั้ง (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกรายการ/ขอตรวจสอบรายการ ไม่มี
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
  • 200 บาท/งวด สำหรับยอดค้างชำระ 1 งวด 250 บาท/งวด สำหรับยอดค้างชำระ 2 งวด 350 บาท/งวด สำหรับยอดค้างตั้งแต่ 3 งวด ขึ้นไป
5. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อกำหนดและอาจทำให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง
 • ค่างวดผ่อนชำระ
  • การผ่อนชำระรายเดือนขั้นต่ำ 5% ของเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน แต่ไม่น้อยกว่า 400 บาท เมื่อเบิกถอนสินเชื่อเงินสด ผ่านตู้ ATM, เคาร์เตอร์ผ่อนชำระสินค้าที่ห้างเทสโก้ โลตัส ทุกสาขา, คลิ๊ก ฟอร์ แคช และ แอ๊พพลิเคชั่นบนมือถือ
  • การผ่อนชำระรายเดือนโดยเลือกผ่อนชำระรายเดือน 12, 18, 24, 30, 36, 48 เมื่อเบิกถอนสินเชื่อเงินสด ผ่านช่องทางโทรศัพท์โทร 1712, คลิ๊ก ฟอร์ แคช และ แอ๊พพลิเคชั่นบนมือถือ เมื่อเบิกถอนสินเชื่อเงินสด และชำระสินค้าผ่านเคาร์เตอร์ผ่อนชำระสินค้าที่ห้างเทสโก้ โลตัส ทุกสาขา
  • ท่านจะต้องชำระหนี้ ภายในวันที่ครบกำหนดชำระ ตามยอดขั้นต่ำที่เรียกเก็บในใบแจ้ง หนี้ของทุกเดือน หากชำระหลังจากวันที่ครบกำหนดชำระ ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 • จำนวนวงเงินที่ได้รับอนุมัติเป็นแบบวงเงินหมุนเวียน (Revolving Loan) โดยบริษัทจะคิดดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่ท่านใช้ไปเท่านั้น
  • หากท่านมีปัญหาในการชำระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาที่กำหนด กรุณาแจ้งให้สถาบันการเงินหรือบริษัททราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการชำระคืนในรูปแบบอื่น
6. อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและภาระหน้าที่ได้
 • บริษัทจะเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท
 • กรณีผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15%ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 13%ต่อปี โดยคำนวณจากยอดคงค้างทั้งหมด
 • บริษัทมีสิทธิในการพิจารณาลดวงเงินหรือระงับสิทธิการใช้บัตรชั่วคราวได้ทันที
  • บริษัทอาจต้องบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
7. อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านชำระเงินกู้ยืมก่อนครบกำหนด
 • ท่านต้องแจ้งให้ศูนย์บริการบัตรเทสโก้โลตัสพรีเมียร์ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 รอบบัญชี และต้องชำระต้นเงินกู้ส่วนที่เหลือทั้งหมด ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินคำนวณจนถึงวันชำระเงิน ค่าธรรมเนียมและหนี้อื่น ๆ ที่ค้างชำระทั้งหมดแก่บริษัททั้งจำนวนก่อนครบกำหนดเวลาชำระคืนในวันครบรอบกำหนดชำระเงินงวดถัดไป
 • ในกรณีค่าธรรมเนียมสินเชื่ออัตราพิเศษต่ำกว่าอัตราปกติ บริษัทสงวนสิทธิที่จะปรับค่าธรรมเนียมสินเชื่อพิเศษดังกล่าวกลับมาเป็นอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อในอัตราปกติที่บริษัทสามารถคิดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจำนวนค่าธรรมเนียมสินเชื่อที่สมาชิกต้องชำระให้กับบริษัทจะเท่ากับผลต่างของ (1) จำนวนดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินทั้งหมดในอัตราสูงสุดที่บริษัทสามารถคิดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดบนยอดเงินต้นทั้งหมดที่สมาชิกเบิกใช้ คำนวณนับจากวันที่สมาชิกได้รับเงินต้น จนถึงวันที่สมาชิกทำการชำระคืนทั้งหมด ลบด้วย (2) จำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่สมาชิกได้ชำระให้แก่บริษัททั้งหมดแล้วจนถึงวันก่อนที่สมาชิกจะทำการชำระเงินต้นทั้งหมดคืนก่อนระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม เมื่อรวมจำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินทั้งหมดที่สมาชิกต้องชำระจะต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่บริษัทสามารถคิดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
8. ท่านจะต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักประกันหรือไม่
 • ไม่มี
9. ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสี่ยงที่สำคัญอะไรบ้าง
 • ในกรณีบัตรสูญหายท่านจะต้องแจ้งที่ศูนย์บริการบัตรเทสโก้โลตัสพรีเมียร์ ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวทันทีเพื่อทำการระงับการใช้บัตรและยกเลิกรหัสประจำบัตร (หากมี) โดยจะดำเนินการระงับการให้บริการบัตรดังกล่าวภายในเวลา 5 นาทีนับแต่ที่ได้รับแจ้ง โดยท่านจะต้องรับผิดชอบชำระรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการระงับบัตร
 • การปฏิเสธรายการควรดำเนินแจ้งให้ ศูนย์บริการลูกค้าบัตรเทสโก้พรีเมียร์ ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับใบแจ้งยอดบัญชี หรือวันที่บริษัทได้แจ้งให้ท่านตรวจสอบข้อมูลใบแจ้งยอดบัญชีที่ได้จากทาง เว็ปไชต์ของบริษัท
 • การผิดนัดชำระหนี้หรือการไม่ชำระเงินหรือชำระไม่ครบถ้วน ตามจำนวนที่บริษัทเรียกเก็บในแต่ละเดือน บริษัทจะนำยอดคงค้างของเดือนนั้น พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่บริษัทเรียกเก็บในขณะนั้น และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าปรับใดๆ มาเรียกเก็บจากสมาชิกในงวดบัญชีถัดไป
10. ท่านควรทำอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง
 • ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบทันที ที่ศูนย์บริการลูกค้าบัตรเทสโก้พรีเมียร์ โทร 1712 กด 1 กด 1 กด 3 เวลาทำการทุกวัน 8.30-22.00 น.
11. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับสถาบันการเงินหรือบริษัทได้อย่างไร
 • หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.tescolotusmoney.com/th หรือ ศูนย์บริการลูกค้าบัตรเทสโก้พรีเมียร์ โทร 1712 กด 1 กด 1 กด 3 เวลาทำการทุกวัน 8.30-22.00 น.
12. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล
 • ไม่มี
 

หมายเหตุ “ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษารับและดูแลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงินของสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 1213 โทรสาร 0-2283-6151 หรืออีเมล fcc@bot.or.th”

คำเตือน : บริษัทจำเป็นต้องปิดบัญชีของท่านและดำเนินการทางกฎหมาย หากท่านผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระหนี้ไม่สม่ำเสมอ หรือ ชำระหนี้ล่าช้าซึ่งท่านต้องชำระชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าติดตามทวงถามหนี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทิ่เกิดขึ้นในการที่บริษัทจะใช้สิทธิตามกฎหมายบังคับให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้ถึง 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557

หลักเกณฑ์การสมัครบัตร

สำหรับพนักงานประจำ

• บุคคลธรรมดาอายุ 20 - 55 ปี
• รายได้ประจำต่อเดือนเริ่มต้น 12,000 บาท
• มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเบอร์ที่ทำงาน

สำหรับธุรกิจส่วนตัว

• เจ้าของกิจการอายุ 20 - 55 ปี
• รายได้ประจำต่อเดือน หรือมีเงินหมุนเวียนเริ่มต้น 120,000 บาท
• มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเบอร์ที่ทำงาน

เอกสารประกอบการพิจารณา

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาใบขับขี่/สำเนาบัตรข้าราชการ
• สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ระบุเงินเดือนและอายุงาน (เฉพาะพนักงานบริษัท)
• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า หรือบัญชีที่แสดงเงินหมุนเวียนของกิจการ)
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก. / ใบทะเบียนการค้า หรือสำเนาบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน (เฉพาะธุรกิจส่วนตัว)

ช่องทางชำระเงิน

ฟรี! ค่าธรรมเนียมชำระค่าบัตรฯ ที่ห้างเทสโก้ โลตัส ทุกสาขาและวงเงินบัตรเครดิตคืนทันทีหลังชำระ 

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาสาขา
• ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
• ชำระเงินผ่านระบบ ATM โดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
• ชำระเงินที่มีเครื่องหมาย เครื่องหมายชำระเงินบัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม