รูดเบาๆ รับคืนง่ายๆ ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า รับเครดิตเงินคืน ใช้จ่ายสะสมหมวด โรงพยาบาล และสุขภาพ , โรงแรม และบริษัททัวร์ , ห้างสรรพสินค้า แฟชั่นและเครื่องสำอาง , รถยนต์ และรถเช่า , สินค้าตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,500 บาท ตลอดรายการ*

หมวดที่ร่วมรายการ
• หมวดโรงพยาบาลและสุขภาพ
• หมวดช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของห้างสรรพสินค้า / ร้านสินค้าแฟชั่น / เครื่องสำอางโดยตรง
• หมวดช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของร้านสินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง
• หมวดรถยนต์ และรถเช่า
• หมวดโรงแรมและบริษัททัวร์

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ทุกประเภทสะสมภายในประเทศ ตามหมวดที่ร่วมรายการ

สะสมยอดใช้จ่าย / หมวด / เดือน

รับเครดิตเงินคืน

ครบทุก 5,000 บาท

100 บาท
(สูงสุด 600 บาท/หมวด/เดือน)

หรือ ครบ 50,000 บาทขึ้นไป

1,100 บาท

พิเศษ! รับเพิ่มเครดิตเงินคืนเริ่มต้น 800 บาท สูงสุด 1,600 บาท (0.8% จากยอดใช้จ่าย)
เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 - 200,000 บาท / หมวด / เดือน


(รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,700 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน หรือไม่เกิน 8,100 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)

ดาวน์โหลด UCHOOSE

ลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
ลงทะเบียนก่อนทำรายการครั้งแรกครั้งเดียว ฟรี ผ่าน U CHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ TMS2) หรือ
SMS พิมพ์ TMS2 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ
(ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

*เงื่อนไข

*เงื่อนไข
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่านแอพ UCHOOSE หรือ SMS สำเร็จและได้รับข้อความตอบรับก่อนทำการใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น ไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการลงทะเบียนได้ โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกนำมาคำนวณรวมกับบัตรหลัก
• บริษัทฯ จะคำนวณยอดการใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนหลังหักส่วนลด (ถ้ามี) จากร้านค้าภายในประเทศใน 5 หมวดที่เข้าร่วมรายการ โดยอ้างอิงจากยอดใช้จ่ายและชื่อร้านค้าที่แสดงบนเซลล์สลิปและปรากฎในระบบของบริษัทฯ ว่าอยู่ในหมวดการใช้จ่ายใดตาม MCC code ของ VISA และไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง/นำร้านค้าที่อยู่คนละหมวดมานับรวมข้ามหมวด นอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนดไว้แล้วได้
1.หมวดโรงพยาบาลและสุขภาพ (อาทิเช่น โรงพยาบาล, คลินิกเวชกรรมความงาม, ฟิตเนส, โยคะ, สปา และโรงพยาบาลสัตว์), 2.หมวดห้างสรรพสินค้า แฟชั่น และเครื่องสำอาง (อาทิเช่น ห้างเซ็นทรัล, เดอะมอลล์, สยามพารากอน, โรบินสัน, King Power H&M, AIIZ, Uniqlo, Cute Press, Oriental Princess, Boots, Watsons รวมรายการใช้จ่ายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของห้างสรรพสินค้า/ร้านค้าดังกล่าว และรายการใช้จ่ายผ่านห้างสรรพสินค้า/ร้านค้าโดยตรง), 3.หมวดสินค้าตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (อาทิเช่น โฮมโปร, ไทวัสดุ, Index, SB Furniture, Mega Home, Global House, IKEA, Dohome, PowerBuy รวมรายการใช้จ่ายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของร้านค้าดังกล่าว และรายการใช้จ่ายผ่านร้านค้าโดยตรง) 4.หมวดรถยนต์ และรถเช่า (อาทิเช่น รูดจอง/ดาวน์รถ, ซ่อมศูนย์/อู่, เปลี่ยนยาง, เช็คสภาพ, ดูแลรักษารถยนต์ และบริการรถเช่า)และ 5.หมวดโรงแรม และบริษัททัวร์, จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,700 บาท / บัญชีบัตรหลัก / หมวด / เดือน หรือไม่เกิน 8,100 บาท / บัญชีบัตรหลัก / หมวด / ตลอดรายการ รวมรับเครดิตเงินคืนจาก 5 หมวดที่ร่วมรายการสูงสุด 13,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน หรือไม่เกิน 40,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
ยอดใช้จ่ายใน 5 หมวด ที่ไม่สามารถนำมานับรวมได้ คือ รายการซื้อสินค้า/บริการทุกประเภทที่ขายโดยเทสโก้ โลตัส (บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด) และขายโดยซุปเปอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกที่, การซื้อทองคำ จิวเวอร์รี่ นาฬิกา และเครื่องประดับมีมูลค่า, ยอดใช้จ่ายผ่านUnithai Travel และ Unithai Trip, ยอดใช้จ่ายออนไลน์ผ่าน Lazada, True Select, True Money, Top Value, Shopee,  Easy Bill, AirPay, Beauticool, AliExpress, BluePay, KLOOK, KKDAY, Agoda, Traveloka, Expedia, Booking, HOTELS.COM, Airbnb, Trip.com ยอดใช้จ่ายผ่าน Line Pay, การเติมน้ำมันทุกปั๊ม, ยอดซื้อประกันทุกประเภท, การซื้อหน่วยลงทุน (RMF, LTF) โบรคเกอร์ซื้อขายหุ้นต่างๆ, การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, รายการใช้จ่ายต่างประเทศ, รายการผ่อนชำระสินค้า รวมถึงยอดเรียกเก็บรายเดือนจากการผ่อนชำระ, ยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดกฎหมาย, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิกในภายหลัง ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้เครดิตเงินคืนหากมีการใช้จ่ายตามลักษณะข้างต้นนี้
• สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจะเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 15 พ.ค. 63 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน เม.ย. 63, ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 63 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน พ.ค. 63 และ ภายในวันที่ 15 ก.ค.63 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน มิ.ย. 63 ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน
• กรณีลูกค้าทักท้วงรายการใช้จ่ายหรือการเครดิตเงินคืน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ดำเนินการตรวจสอบและเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นสุดรายการฯ ทั้งนี้รายการใช้จ่ายจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดข้างต้นเท่านั้น หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจบรายการ ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง 
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ มารวมคำนวณเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อีก
• รายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ได้และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
• บริษัทฯ จะเรียกคืนหรือเรียกเก็บตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับจากการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หากสมาชิกบัตรมีการยกเลิกรายการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้วในภายหลัง
• บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก