จ่ายค่าเทอม ค่าเรียนพิเศษ หนังสือและเครื่องเขียน

จ่ายค่าเรียน...ก็ได้เครดิตเงินคืน

รับเครดิตเงินคืนและของสมนาคุณรวมสูงสุด 7,950 บาท

เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ในหมวดค่าเทอม ค่าเรียนพิเศษ หนังสือและเครื่องเขียนครบตามเงื่อนไข 

ยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน*
สะสมครบทุก 6,000 บาท 100 บาท
(สูงสุด 300 บาท)
สะสมครบ 30,000 บาทขึ้นไป 550 บาท
สะสมครบ 50,000 บาทขึ้นไป 1,000 บาท

   
และเมื่อสะสมยอดใช้จ่ายตลอดรายการครบ 100,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม! กระเป๋าเดินทางล้อลากหมีกินจุง ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,950 บาท 

ดาวน์โหลด U Choose

ลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
ลงทะเบียนก่อนทำรายการครั้งแรกครั้งเดียว ฟรี ผ่าน U CHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ SBH) หรือ
SMS พิมพ์ SBH (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ
(ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่านแอพ UCHOOSE หรือ SMS สำเร็จและได้รับข้อความตอบรับก่อนทำการใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น ไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการลงทะเบียนได้ โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกนำมาคำนวณรวมกับบัตรหลัก
• รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน  และสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ  และรับกระเป๋าเดินทางล้อลากหมีกินจุง ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,950 บาท สูงสุด 1 ใบ/บัญชีบัตรหลัก /ตลอดรายการ
• รับเครดิตเงินคืนภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย  โดยจะเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 15 พ.ย. 62 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ต.ค. 62, ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 62 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน พ.ย. 62 และ ภายในวันที่ 15 ม.ค. 63  สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ธ.ค. 62 ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน และรับของสมนาคุณกระเป๋าเดินทางล้อลากหมีกินจุงฯ  ภายใน 60 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขาย
• บริษัทฯ จะคำนวณยอดการใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนหลังหักส่วนลด (ถ้ามี) จากร้านค้าในหมวดการศึกษา (อาทิเช่น ค่าเทอม ค่าเรียนพิเศษจากโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โรงเรียนกวดวิชา สถาบันสอนพิเศษ) และร้านค้าในหมวดหนังสือและอุปกรณ์เครื่องเขียน และขอสงวนสิทธิ์ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากห้างเทสโก้ โลตัส, เทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์ ยอดผ่อนชำระสินค้า รวมถึงยอดเรียกเก็บรายเดือนจากการผ่อน โดยอ้างอิงจากยอดใช้จ่ายชื่อร้านค้าที่แสดงบนเซลล์สลิปและปรากฎในระบบของบริษัทฯ ว่าอยู่ในหมวดการใช้จ่ายใดตาม MCC code ของ VISA
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
• บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
• สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
•  บริษัทฯ จะเรียกคืนหรือเรียกเก็บตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับจากการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หากสมาชิกบัตรมีการยกเลิกรายการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้วในภายหลัง 
•  ยอดใช้จ่ายส่วนที่เกินกว่าจำนวนวงเงินปกติของสมาชิกบัตร จะไม่นำมารวมคำนวณเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ 
•  กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือได้รับไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการ หากสมาชิกบัตรไม่ติดต่อเพื่อโต้แย้งภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับการดำเนินการของบริษัทฯ แล้ว 
•  สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้จะมอบแก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มีการมอบสิทธิประโยชน์แก่ท่าน 
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
•  ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก