ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เทสโก้ โลตัส

ผ่อน 0%25 แอร์ ทีวี และเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เทสโก้ โลตัส ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ที่เทสโก้ โลตัส

บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เทสโก้ โลตัส 0%*  

0%* นานสูงสุด 10 เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
หรือ
0.69% - 0.79%* นานสูงสุด 10 เดือน (สำหรับยอดสินค้าที่กำหนด และมียอดผ่อนชำระขั้นต่ำ 300 บท/เดือน)
- อัตราดอกเบี้ย 0.79 สำหรับสินค้าราคา 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น 
- อัตราดอกเบี้ย 0.69% สำหรับสินค้าราคา 15,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น

ดาวน์โหลด UCHOOSE


เงื่อนไขผ่อน : 

• บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่าผ่อนชำระเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
• บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่าผ่อนชำระเครื่องใช้ไฟฟ้าและมือถืออัตราดอกเบี้ยพิเศษนานสูงสุด 10 เดือนและต้องมียอดผ่อนขั้นต่ำ 300 บาท/เดือน (อัตราดอกเบี้ย 0.79 สำหรับสินค้าราคา 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น และอัตราดอกเบี้ย 0.69% สำหรับสินค้าราคา 15,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ/ราคา/ความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการโดยตรง   
• สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้ เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก