ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เทสโก้ โลตัส

เครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่อนเลือกได้ 0%25 นาน 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ที่เทสโก้ โลตัส

บัตรเครดิตเทสโก้โลตัสวีซ่า ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชิ้นไร้ดอก 0%* 

0%* นาน 10 เดือน ทุกชิ้น เมื่อมียอดผ่อนชำระ 12,000 บาทขึ้นไป/เซล์สลิป/ชิ้น ยกเว้นมือถือ
0%* นาน 6 เดือน ทุกชิ้น เมื่อมียอดผ่อนชำระ 4,500 บาทขึ้นไป/เซล์สลิป/ชิ้น ยกเว้นมือถือ
0.59% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับผ่อนชำระเครื่องใช้ไฟฟ้าและมือถือ ราคา 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น และมียอดผ่อนขั้นต่ำ 300 บาท/เดือน 

จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท** ตลอดรายการ
• ยอดผ่อนชำระ 10,000 ขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น นาน10เดือน รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
• ยอดผ่อนชำระ 15,000 ขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น นาน10เดือน รับเครดิตเงินคืน 600 บาท
• ยอดผ่อนชำระ 30,000 ขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น นาน10เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท

ดาวน์โหลด U Choose


ลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
ลงทะเบียนก่อนทำรายการครั้งแรกครั้งเดียว ฟรี ผ่าน U CHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ TE1) หรือ SMS พิมพ์ TE1 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์

*/** เงื่อนไข : 

*เงื่อนไขผ่อน : 
• บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่าผ่อนชำระเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 4,500บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น และอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 12,000บาท/เซลล์สลิป/ชิ้น ยกเว้นมือถือ
• บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่าผ่อนชำระเครื่องใช้ไฟฟ้าและมือถืออัตราดอกเบี้ย 0.59% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับสินค้าราคา 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น และมียอดผ่อนขั้นต่ำ 300 บาท/เดือน
• โปรดสอบถามรายละเอียดสินค้าและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือที่เคาน์เตอร์เงินผ่อน แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าเทสโก้ โลตัส สาขาที่ร่วมรายการ

**เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน : 
• จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ โดยจะคำนวนเครดิตเงินคืนจากยอดผ่อนชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และผ่อนชำระนาน 10 เดือน
• เฉพาะการผ่อนสินค้าระหว่างวันที่ 24 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 ที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าเทสโก้ โลตัส สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่ลงทะเบียนผ่านทาง U CHOOSEหรือ SMS ถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับก่อนทำรายการเท่านั้น
• ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกและยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง จะไม่ถูกนำมาคำนวณเครดิตเงินคืน
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของสมาชิกฯ บัตรหลัก ภายใน 90 วันหลังจบเดือนที่ท่านทำรายการส่งเสริมการตลาด (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) 
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนให้เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและไม่ผิดนัดชำระเงินหรือข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาดนี้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรฯ ในกรณีตรวจพบว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ/ราคา/ความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการโดยตรง   
• สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้ เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก