เราช่วยคนไทย ประหยัดทุกวัน รับคืนสูงสุด 6%

เปิดเทอมสุดคุ้ม รับคืนสูงสุด 6%25 ด้วยบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาและเทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์

เราช่วยคนไทย ประหยัดทุกวัน รับคืนสูงสุด 6%*

เมื่อช้อปที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาและเทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์ ยกเว้นเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส (จากปกติรับคืนสูงสุด3.5%ตามสิทธิประโยชน์บัตรหลัก)

ช้อปผ่านบัตรฯ คู่หมายเลขคลับการ์ด 
• สำหรับบัตรแพลทินัม บียอนด์ รับปกติ คูปองเงินสดคลับการ์ดคืนสูงสุด 3.5%* ทุกยอดการใช้จ่าย 20 บาท (ตามสิทธิประโยชน์บัตรหลัก)
• สำหรับบัตรแพลทินัม รีวอร์ด รับปกติ คูปองเงินสดคลับการ์ดคืนสูงสุด 2.5%* ทุกยอดการใช้จ่าย 20 บาท (ตามสิทธิประโยชน์บัตรหลัก)

รับเครดิตเงินคืน 2.5%*
เมื่อช้อปครบทุก 1,200 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 30 บาท
(จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 6,000 บาท หรือ เครดิตเงินคืนสูงสุด 150 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน) (จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 450 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ หรือ ยอดใช้จ่ายสูงสุด 18,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ )

• สงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 63 เป็นต้นไป ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ได้ 

*ยกเว้น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ช้อปครบทุก 400 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 10 บาท จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาท หรือ เครดิตเงินคืนสูงสุด 50 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน เพิ่มเติมคลิก

ดาวน์โหลด U Choose

ลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
ลงทะเบียนก่อนทำรายการ ฟรี ผ่าน U CHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ SUM) หรือ
SMS พิมพ์ SUM (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ
(ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

*เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ 

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียน ก่อนทำรายการ ทาง U Choose หรือ SMS และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข ระหว่าง วันที่ 16 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากสมาชิกบัตรลงทะเบียนโดยถูกต้อง และได้รับข้อความ
ตอบกลับแล้วเท่านั้น รับปกติคูปองเงินสดคลับการ์ดสูงสุด 3.5%* เมื่อใช้บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า คู่กับหมายเลขคลับการ์ดตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเทสโก้ โตัส วีซ่า โปรดศึกษาเงื่อนไขตามคู่มือสิทธิประโยชน์ หรือ www.tescolotusmoney.com
• รับเครดิตเงินคืน 2.5%* เมื่อช้อปครบทุก 1,200 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2.5% (เทียบเท่า 30 บาท) จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 6,000 บาท หรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 150 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน (จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 450 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ หรือ ยอดใช้จ่ายสูงสุด 18,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ ) ที่เทสโก้ โลตัส  ได้แก่ เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต, เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า, เทสโก้ โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, เทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์, และ เทสโก้ โลตัส ตลาด ยกเว้น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส เพิ่มเติมคลิก
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถ โอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ 
• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นใน ประเทศไทยเท่านั้น 
• บริษัทฯ จะทำการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของสมาชิกบัตรหลักหลังทำรายการภายใน 5 วันทำการ (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
• หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับเครดิตเงินคืนสมาชิกบัตรต้องติดต่อมายังบริษัทฯ ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา ส่งเสริมการตลาดเพื่อขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องหากเกินระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะถือว่าการมอบเครดิตเงินคืนถูกต้องทั้งหมดแล้ว 
• สงวนสิทธิ์งดมอบเครดิตเงินคืนยอดใช้จ่ายจากรายการหักค่าสาธารณูปโภค, ยอดซื้อหน่วยลงทุน, การซื้อประกันทุกประเภท, การผ่อนชำระสินค้า, การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างจากบัตรเครดิตอื่น, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้, ค่าธรรมเนียมรายปี, ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรกรณีสูญหาย, ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน
• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อเครดิตเงินคืนไม่นับรวมยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก หรือคืนสินค้าในภายหลังโดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบเครดิตเงินคืนแก่ท่านโดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ 
• บริษัทฯ จะเรียกคืน หรือเรียกเก็บตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับจากการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หากสมาชิกบัตรมีการยกเลิกรายการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้วในภายหลัง
• โปรดเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ/ความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก