อิ่มนี้ หมีเฮ U Challenge

โปรโมชั่น บัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า U Challenge อิ่มนี้ หมีเฮ

ต่อ 1: รับส่วนลดสูงสุด 50%(1) เฉพาะร้านอาหารที่ร่วมรายการ

 

ต่อ 2: รับเครดิตเงินคืน 5%(2)

เมื่อมียอดใช้จ่าย 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ
(จำกัดเครดิตเงินคืน 40 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เซลล์สลิป 120 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน สูงสุด 480 บาท/ตลอดรายการ “อิ่มนี้ หมีเฮฯ” )
1 มี.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64
Logo_ตอ-2-รบเครดตเงนคน-5.jpg

ต่อ 3: รับเพิ่ม Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท(3)

เมื่อสะสมแสตมป์ U Bear ครบ 3 ดวง (ระยะเวลาร่วมภารกิจตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64)
เพียงทานอาหารอย่างน้อย 1 ร้าน ในแต่ละภารกิจที่กำหนด รับแสตมป์ U Bear 1 ดวง
(จำกัดการรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 1 สิทธิ์/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ จำกัดสิทธิ์รวมบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทั้งหมด 2,000 สิทธิ์)
โดยแบ่งออกเป็น วันที่ 1 เม.ย. 64 - 30 เม.ย. 64 : 700 สิทธิ์/ 1 พ.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 : 700 สิทธิ์ และ 1 มิ.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64 : 600 สิทธิ์

UChallenge21_Stamp-200x200-1.jpg
ภารกิจ 1 อิ่มฟินกับ 7 ร้านดัง
เลือกอิ่มอย่างน้อย 1 ร้านครบ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป กับ Bar B Q Plaza, Black Canyon, Fuji Japanese Restaurant, Laemcharoen Seafood, Oishi Group (Oishi Grand, Oishi Eaterium, Oishi Buffet, Oishi Ramen, Shabushi, Nikuya, Kakashi, Hou Yuu, Sakae), Starbucks, S&P Restaurant (ไม่รวมการสั่งผ่าน delivery และยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน E-WALLET ต่างๆ: TRUE MONEY WALLET, DOLFIN WALLET, RABBIT LINEPAY, AIRPAY, BLUECONNECT)
Logo_ภารกจ-1-อมฟนกบ-7-รานดง.jpg

UChallenge21_Stamp-200x200-2.jpg
ภารกิจ 2 อิ่มเฮถึงบ้าน
เลือกสั่งอาหารอย่างน้อย 1 แอปพลิเคชัน ครบ 400 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป กับ foodpanda, GrabFood, LINEMAN
Logo_ภารกจ-2-อมเฮถงบาน.jpg

UChallenge21_Stamp-200x200-3.jpg
ภารกิจ 3 อิ่มได้ตามใจ ทุกร้านทั่วไทย
เลือกอิ่มกับร้านใดก็ได้ทั่วไทยอย่างน้อย 1 ร้านครบ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ไม่รวมร้านอาหารในภารกิจที่ 1, 2, ร้านอาหารในโรงแรม, การสั่งผ่าน delivery และยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน e-Wallet ต่างๆ: True Money Wallet, Dolfin Wallet, Rabbit LinePay, Airpay, BlueConnect)
 

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ สำหรับต่อที่ 2 และ 3 ก่อน หรือ ภายในวันที่ทำรายการ ผ่าน UChoose ฟรี
โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการ


หรือสแกนที่นี่ 

UChallenge-TMS-Website_QR-code.jpg

เงื่อนไข :

เงื่อนไข(1)
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะร้านอาหารที่ร่วมรายการ ภายใต้ MCC CODE ที่กำหนด ได้แก่ 5811, 5812, 5813, 5814, 5462, 5820
• เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม อาทิ ส่วนลด, ของสมนาคุณ เป็นไปตามที่ร้านอาหารกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้

เงื่อนไข(2)
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะร้านอาหารที่ร่วมรายการ ภายใต้ MCC CODE ที่กำหนด ได้แก่ 5811, 5812, 5813, 5814, 5462, 5820
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ “อิ่มนี้ หมีเฮฯ” (ไม่รวมการสั่งผ่าน AGGREGATOR ต่างๆ: GRAB, FOODPANDA, LINEMAN และยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน E-WALLET ต่างๆ: TRUE MONEY WALLET, DOLFIN WALLET, RABBIT LINEPAY, AIRPAY, BLUECONNECT) ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64
• ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (หลังหักส่วนลดต่อที่ 1)
• รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 120 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน และไม่เกิน 480 บาท/บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ “อิ่มนี้ หมีเฮฯ”
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน UChoose ถูกต้องก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการ และได้รับยืนยันการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว
• บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันนับจากวันที่สมาชิกบัตรทำรายการ (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนในกรณีที่มีการยกเลิกรายการ หรือ สมาชิกบัตรปฏิเสธการชำระเงินในภายหลัง
• กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย และจากสื่ออื่นๆของบริษัทผู้ออกบัตรเครดิต
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

เงื่อนไข(3)
• เมื่อสมาชิกบัตรฯ กดปุ่ม “ยอมรับ” ของข้อกำหนดและเงื่อนไข บนแถบ UChallenge บน UChoose ถือว่าสมาชิกบัตรฯ ได้แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมรายการโดยที่สมาชิกบัตรฯ ได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าสมาชิกบัตรฯ ได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ UChallenge (“รายการ”) ระยะเวลาทำภารกิจสะสมแสตมป์และรับของรางวัลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64 โดยบัตรเครดิตที่จะสามารถเข้าร่วมรายการได้จะต้องเป็นบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ซึ่งสมาชิกบัตรได้ผูกใช้งานร่วมกับ UChoose (สมาชิกบัตรฯต้องลงทะเบียนใช้งานร่วมกับ UChoose เท่านั้น)
• ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณการให้แสตมป์จากยอดใช้จ่าย
ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สำหรับภารกิจที่ 1 และ 3  และคำนวณการให้แสตมป์จากยอดใช้จ่าย
ตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สำหรับภารกิจที่ 2
• รางวัล Starbucks e-Coupon จำกัดสิทธิ์รวมบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทั้งหมด 2,000 สิทธิ์ ตลอดรายการโดยแบ่งออกเป็น วันที่ 1 เม.ย. 64 - 30 เม.ย. 64: 700 สิทธิ์/1 พ.ค. 64 - 31 พ.ค. 64: 700 สิทธิ์ และ 1 มิ.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64: 600 สิทธิ์
• หลังจากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว สมาชิกบัตรฯจะต้องทำภารกิจตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้แก่ การใช้บัตรเครดิต (ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ) ในการชำระค่าอาหาร ณ ร้านอาหารอย่างน้อย 1 ร้านในแต่ละภารกิจที่กำหนด โดยที่สมาชิกบัตรฯจะได้รับแสตมป์สะสม 1 ดวง เมื่อสมาชิกบัตรฯใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด โดยจะปรากฏเป็น e-Stamp ใน UChoose สำหรับหน้าสะสมแสตมป์ของบัตรเครดิตที่สมาชิกบัตรฯใช้ในการชำระค่าอาหาร (ใช้บัตรใดชำระ แสตมป์จะเข้าสะสมที่บัตรนั้น) ทั้งนี้ สมาชิกบัตรฯไม่สามารถขอให้บริษัทฯ โอนแสตมป์ของหน้าบัตรหนึ่ง ไปสะสมรวมกับอีกหน้าบัตรหนึ่งได้
• การสะสมแสตมป์ของร้านอาหารในแต่ละกลุ่มไม่รวมยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน E-WALLET ต่างๆ: TRUE MONEY WALLET, DOLFIN WALLET, RABBIT LINEPAY, AIRPAY, BLUECONNECT
• การใช้จ่ายในร้านอาหารทุกภารกิจสงวนสิทธิ์เฉพาะร้านอาหารภายใต้ MCC CODE ที่กำหนด ได้แก่ 5811, 5812, 5813, 5814, 5462, 5820
• การใช้จ่ายในร้านอาหารที่ระบุใน ภารกิจที่ 1 และภารกิจที่ 3 ไม่นับรวมการสั่งอาหารผ่าน AGGREGATOR ต่างๆ: GRAB, FOODPANDA, LINEMAN ยกเว้นหมวดร้านอาหารในภารกิจที่ 2 delivery เท่านั้น
• ร้านอาหารในภารกิจที่ 3 ไม่รวมร้านอาหารในโรงแรม
• สงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ UChallenge เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น กรณีบัตรเสริมยอดใช้จ่ายจะถูกนับรวมกับบัญชีบัตรหลัก
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกแสตมป์คืน หรือยกเลิกแสตมป์ที่ได้ให้ไปแล้วจากหน้าสะสม ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการยกเลิกรายการ หรือ การปฏิเสธยอดใช้จ่าย หรือยกเลิกรายการชำระเงิน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
 
เงื่อนไขการรับและการใช้ Starbucks e-Coupon
• สมาชิกบัตรฯ เมื่อทำภารกิจครบตามที่บริษัทกำหนด สามารถตรวจสอบการได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาทได้ที่แถบ UChallenge บน UChoose และสมาชิกบัตรต้องกดปุ่ม “รับรางวัล” ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64 เพื่อทำการรับรางวัล (หลังจากกดรับรางวัล Starbucks e-Coupon จะถูกจัดเก็บอยู่ที่แถบ Coupon บน UChoose) 
• จำกัดการรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 1 สิทธิ์/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
• รางวัล Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท สามารถใช้ได้ที่ Starbucks ทุกสาขา โดยสามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 64 - 31 ต.ค. 64 เท่านั้น หากไม่ใช้ภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯจะไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
• บริษัทฯ จำกัดจำนวน Starbucks e-Coupon ตามที่ระบุในหน้าแสดงรายละเอียดของรางวัล ทั้งนี้เงื่อนไขการใช้ e-Coupon เป็นไปตามที่เจ้าของสินค้า/บริการกำหนด (สามารถศึกษาเงื่อนไขการใช้ e-Coupon ได้ที่หน้าแสดงรายละเอียดของรางวัล หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใดโปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
• ค่าสินค้าหรือค่าบริการที่คงเหลือ หลังหักส่วนลดจาก e-Coupon จะต้องชำระด้วยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีเท่านั้น 
• แสดง e-Coupon ก่อนการใช้สิทธิ์ ไม่สามารถรับสิทธิ์โดยการ Capture หน้าจอมือถือได้
• e-Stamp และ e-Coupon ของรายการนี้ไม่สามารถ เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้
• บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก