สุขภาพดี..มีเงินคืน


ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการ

ฟรี ผ่าน UCHOOSE (พิมพ์ค้นหาหน้าโปรฯ HLT1ลงทะเบียนคลิก

หรือ SMS ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการ พิมพ์ HLT1 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

*/**เงื่อนไข

*เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการจากโปรโมชั่นต่อ 1 รูดเต็ม รับเครดิตเงินคืน และโปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืนเพิ่มพิเศษ

  • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน UChoose หรือ SMS สำเร็จและได้รับข้อความตอบรับ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64 เท่านั้น ไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ทำการลงทะเบียนได้ โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกนำมาคำนวณรวมกับบัตรหลัก

  • บริษัทฯ จะคำนวณยอดการใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนหลังหักส่วนลด (ถ้ามี) จากโรงพยาบาลทั่วประเทศ คลินิกความงาม คลินิกทำฟัน โรงพยาบาลสัตว์ ฟิตเนส โยคะ สปา ร้านขายยา และร้านแว่นตาที่อยู่ในหมวดสุขภาพและความงาม ยกเว้นร้านบู๊ทส์ (Boots), ร้านวัตสัน (Watsons) และการซื้อสินค้าจากธุรกิจขายตรง  โดยอ้างอิงจากยอดใช้จ่ายและชื่อร้านค้าที่แสดงบนเซลล์สลิปและปรากฎในระบบของบริษัทฯ ว่าอยู่ในหมวดการใช้จ่ายใดตาม MCC code ของ VISA และไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง/นำร้านค้าที่อยู่คนละหมวดมานับรวมข้ามหมวด นอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนดไว้แล้วได้

  • จำกัดมอบเครดิตเงินคืนจากต่อ 1 สูงสุดไม่เกิน 1,800 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน หรือไม่เกิน 10,800 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ และจำกัดเครดิตเงินคืนจากโปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืนเพิ่มพิเศษ สูงสุดไม่เกิน 8,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ รวมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,800 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ

  • สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจะเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 15 ก.พ. 64 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ม.ค. 64, ภายในวันที่ 15 มี.ค. 64 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ก.พ. 64, ภายในวันที่ 15 เม.ย. 64 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน มี.ค. 64, ภายในวันที่ 15 พ.ค. 64 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน เม.ย. 64, ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 64 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน พ.ค. 64, ภายในวันที่ 15 ก.ค. 64 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน มิ.ย. 64 และสำหรับเครดิตเงินคืนจากโปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืนเพิ่มพิเศษ สมาชิกบัตรฯ จะได้รับภายในวันที่ 15 ก.ค. 64 ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน

**เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการจากโปรโมชั่นต่อ 2 รูดปุ๊บ ผ่อนป๊บ รับเพิ่ม

  • เปลี่ยนยอดรูดเต็มเป็นแบ่งชำระรายเดือนได้ทันที สำหรับยอดใช้จ่ายขั้นต่ำตั้งแต่ 3,000 บาท/เซลล์สลิปขึ้นไป

  • อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการแบ่งชำระที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับยอดที่ลูกค้านำมาแบ่งจ่ายรายเดือน และมีประวัติชำระเงินตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) เริ่มต้นที่ 0.69% ต่อเดือน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ที่ 12.38% - 16.00% ต่อปี สำหรับรายการที่ร้านค้าได้เรียกเก็บเงินกับทางบริษัทฯ แล้ว (Settlement) ลูกค้าสามารถรวมยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท/เซลล์สลิป โดยยอดรวมแบ่งชำระรายเดือนต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาท ระยะเวลาแบ่งจ่ายนาน 3-10 เดือน

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแบ่งชำระรายเดือนโดยอัตโนมัติ หากร้านค้ามิได้เรียกเก็บเงินกับทางบริษัทฯ ภายใน 12 วัน

  • จำกัดมอบเครดิตเงินคืนเพิ่มจากการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุดไม่เกิน 1,800 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน หรือไม่เกิน 10,800 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ

  • สามารถทำรายการผ่อนชำระรายเดือนได้ถึงวันที่ 18 ก.ค. 64

  • กรณีการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด หรือการปิดยอดการผ่อนชำระรายเดือนก่อนกำหนด ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาการใช้บัตรเครดิตซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือศูนย์บริการลูกค้า ตามเงื่อนไขบริษัทฯ และคำตัดสินบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

  • หากทำรายการผ่อนชำระรายเดือนแล้วทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ลูกค้ายังคงต้องแบ่งจ่ายจนครบกำหนดสัญญา

  • กรณีที่ท่านคืนสินค้าหรือบริการที่ร้านค้า กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ เพื่อทำการปิดรายการเงินผ่อนด้วยหลังจากท่านติดต่อแจ้งกับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว

  • การอนุมัติการทำรายการผ่อนชำระรายเดือนขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาจากประวัติการชำระเงินในเดือนล่าสุด

  • สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนจากการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือน (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือน ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง


*/**เงื่อนไขรวม

  • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมานับรวมได้ ยอดใช้จ่ายออนไลน์ทุกเว็บไซด์หรือทุกแอปพลิเคชัน รายการผ่อนชำระสินค้า รวมถึงยอดเรียกเก็บรายเดือนจากการผ่อนชำระ, ยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดกฎหมาย, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิกในภายหลัง ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้เครดิตเงินคืนหากมีการใช้จ่ายตามลักษณะข้างต้นนี้

  • กรณีลูกค้าทักท้วงรายการใช้จ่ายหรือการเครดิตเงินคืน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ดำเนินการตรวจสอบและเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นสุดรายการฯ ทั้งนี้รายการใช้จ่ายจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดข้างต้นเท่านั้น หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจบรายการ ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ มารวมคำนวณเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อีก

  • รายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ได้และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น

  • บริษัทฯ จะเรียกคืนเครดิตเงินคืนที่สมาชิกบัตรได้รับจากการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หากสมาชิกบัตรมีการยกเลิกรายการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้วในภายหลัง

  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

  • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จํากัด สอบถามโทร 1712

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก