ซื้อประกันมีคืน + ผ่อนได้

โปรโมชั่น ประกันภัย ประกันชีวิต ผ่อนได้ ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้โลตัสวีซ่า

ซื้อประกัน กับนายหน้า ตัวแทน บริษัทประกันภัยทุกที่ กับบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 
5,200 บาท/เดือน*,**

ชำระเบี้ยประกันทุกประเภท / เซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

ครบทุก 15,000 บาท

160 บาท
(จำกัดสูงสุด 480 บาท)

ครบ 80,000 บาทขึ้นไป

1,000 บาท

ครบ 150,000 บาทขึ้นไป

2,000 บาท

 

(จำกัดการรับเครดิตเงินคืนรายการรูดเต็มจำนวนสูงสุด 2,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน)

รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1 เท่า เมื่อเปลี่ยนยอดรูดประกันเต็มจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป เป็นรายการผ่อนชำระรายเดือน
(จำกัดการรับเครดิตเงินคืนเพิ่มจากการเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 2,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน)

พิเศษ รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 1,200 บาท เมื่อสะสมยอดชำระเบี้ยประกันครบ 350,000 บาทขึ้นไป / เดือน
(จำกัดรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1,200 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และไม่เกิน 3,600 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)

ดาวน์โหลด UChoose


ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการ

ฟรี ผ่าน U CHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ TPK4) ลงทะเบียนคลิก

หรือ SMS พิมพ์ TPK4 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ(ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

*/**เงื่อนไข :

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่าน U Choose โมบายแอพ หรือผ่านระบบ SMS โดยสมบูรณ์ และได้รับข้อความตอบรับการเข้าร่วมรายการ ก่อนทำรายการ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 โดยบริษัทฯ จะคำนวณเฉพาะรายการชำระเบี้ยประกันทุกประเภทแบบเต็มจำนวน ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ที่เกิดขึ้นภายหลังที่ท่านได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการแล้วเท่านั้น ไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นก่อนการลงทะเบียนได้
รับเครดิตเงินคืนจากการชำระเบี้ยประกันทุกประเภท สูงสุด 2,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน (เท่ากับยอดใช้จ่ายสะสม 200,000 บาท / เดือน) และไม่เกิน 6,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• รับเครดิตเงินคืนเพิ่มจากการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 2,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และไม่เกิน 6,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 1,200 บาท / เดือน เมื่อสะสมยอดชำระเบี้ยประกันครบ 350,000 บาทขึ้นไป / เดือน จำกัดรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 3,600 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
 
(2) เงื่อนไขสำหรับการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน

• ดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับยอดที่ลูกค้านำมาแบ่งจ่ายรายเดือน และมีประวัติชำระเงินตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) เริ่มต้นที่ 0.69% ต่อเดือน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ที่ 12.38% - 16.00% ต่อปี ยอดรวมแบ่งจ่ายรายเดือนต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาท ระยะเวลาแบ่งจ่ายนาน 3-10 เดือน
• สามารถทำรายการแบ่งผ่อนชำระรายเดือนได้ถึงวันที่ 15 ม.ค. 64
• กรณีการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด หรือการปิดยอดการผ่อนชำระรายเดือนก่อนกำหนด ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาการใช้บัตรเครดิตซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯหรือศูนย์บริการลูกค้า ตามเงื่อนไขบริษัทฯและคำตัดสินบริษัทฯถือเป็นที่สุด
• หากทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือนแล้วทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ลูกค้ายังคงต้องแบ่งจ่ายจนครบกำหนดสัญญา
• การอนุมัติการทำรายการแบ่งผ่อนชำระรายเดือนขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลพินิจของบริษัทฯ
 
เงื่อนไขรวม
ยอดประกันที่ไม่สามารถนำมานับรวมได้ ยอดชำระเบี้ยประกันกับเทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส, รายการประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ แบบประกันยูนิตลิงค์ (UNIT LINK)
• สงวนสิทธิ์มอบคะแนนสะสมเทสโก้ โลตัส รีวอร์ดส สำหรับยอดชำระเบี้ยประกันเอไอเอ (AIA) ทุกประเภท เนื่องจากเป็นรายการใช้จ่ายที่ไม่เข้าร่วมการมอบคะแนนสะสมของบริษัทฯ
• สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนรายการรูดเต็มจำนวนภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือน และจะได้รับเครดิตเงินคืนจากการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน/บัตรกำนัลภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือน (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือน ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง
• ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมกับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก
• รายการเครดิตเงินคืน/บัตรกำนัลไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ได้ และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ  ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี รวมถึงการใช้จ่ายที่ตรงตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีของท่าน
• บริษัทฯ จะเรียกคืนตามมูลค่าเครดิตเงินคืน/บัตรกำนัลหากมีการยกเลิกยอดใช้จ่ายในภายหลัง
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการและของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• สิทธิการลดหย่อยภาษีได้จากการทำประกันชีวิตเท่านั้น และเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมสรรพากร
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก