บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ซื้อประกันมีคืน + ผ่อนได้

โปรโมชั่น ประกันภัย ประกันชีวิต ผ่อนได้ ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้โลตัสวีซ่า

ซื้อประกัน กับนายหน้า ตัวแทน บริษัทประกันภัยทุกที่ กับบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 
29,600 บาท/ตลอดรายการ*/**

สะสมยอดชำระเบี้ยประกันทุกประเภท / เดือน

รับเครดิตเงินคืน

ครบทุก 8,000 บาท

80 บาท
(สูงสุด 400 บาท)

หรือ ครบทุก 50,000 บาท

600 บาท
(สูงสุด 3,600 บาท)


รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1 เท่า เมื่อเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระรายเดือนผ่าน UChoose สำหรับยอดรูดประกันเต็มจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.69% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 3-10 เดือน
(จำกัดเครดิตเงินคืนรายการรูดเต็มจำนวนสูงสุด 3,600 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และเครดิตเงินคืนเพิ่มจากการเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 3,600 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน)
 
พิเศษ รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 8,000 บาท เมื่อสะสมยอดชำระเบี้ยประกันครบ 800,000 บาทขึ้นไป / ตลอดรายการ
 
*ยกเว้น ยอดชำระเบี้ยประกันกับเทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส, รายการประกันชีวิตควบการลงทุน (UNIT LINK) ทุกที่

ดาวน์โหลด UChoose


ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการ

ฟรี ผ่าน U CHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ PK1) ลงทะเบียนคลิก

หรือ SMS พิมพ์ PK1 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ(ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

*/**เงื่อนไข :

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่านแอป UChoose หรือ SMS สำเร็จและได้รับข้อความตอบรับเข้าร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 640 – 31 พ.ค. 64 เท่านั้น ไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ทำการลงทะเบียนได้ โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกนำมาคำนวณรวมกับบัตรหลัก
• รับเครดิตเงินคืนจากการชำระเบี้ยประกันทุกประเภท สูงสุด 3,600 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน (เท่ากับยอดใช้จ่ายสะสม 300,000 บาท / เดือน) และไม่เกิน 10,800 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• รับเครดิตเงินคืนเพิ่มจากการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน สูงสุด 3,600 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และไม่เกิน 10,800 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 8,000 บาท เมื่อสะสมยอดชำระเบี้ยประกันครบ 800,000 บาทขึ้นไป / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ จำกัดรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 8,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• รวมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 29,600 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

เงื่อนไขสำหรับการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน
• เปลี่ยนยอดรูดเต็มเป็นแบ่งชำระรายเดือนได้ทันที สำหรับยอดใช้จ่ายขั้นต่ำตั้งแต่ 3,000 บาท/เซลล์สลิปขึ้นไป
• อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการแบ่งชำระที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับยอดที่ลูกค้านำมาแบ่งจ่ายรายเดือน และมีประวัติชำระเงินตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) เริ่มต้นที่ 0.69% ต่อเดือน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ที่ 12.38% - 16.00% ต่อปี สำหรับรายการที่ร้านค้าได้เรียกเก็บเงินกับทางบริษัทฯ แล้ว (Settlement) ลูกค้าสามารถรวมยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท/เซลล์สลิป โดยยอดรวมแบ่งชำระรายเดือนต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาท ระยะเวลาแบ่งจ่ายนาน 3-10 เดือน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแบ่งชำระรายเดือนโดยอัตโนมัติ หากร้านค้ามิได้เรียกเก็บเงินกับทางบริษัทฯ ภายใน 12 วัน
• สามารถทำรายการผ่อนชำระรายเดือนได้ถึงวันที่ 18 มิ.ย. 64
• กรณีการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด หรือการปิดยอดการผ่อนชำระรายเดือนก่อนกำหนด ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาการใช้บัตรเครดิตซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือศูนย์บริการลูกค้า ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
• หากทำรายการผ่อนชำระรายเดือนแล้วทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ลูกค้ายังคงต้องแบ่งจ่ายจนครบกำหนดสัญญา
• กรณีที่ท่านคืนสินค้าหรือบริการที่ร้านค้า กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ เพื่อทำการปิดรายการเงินผ่อนด้วยหลังจากท่านติดต่อแจ้งกับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว
• การอนุมัติการทำรายการผ่อนชำระรายเดือนขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาจากประวัติการชำระเงินในเดือนล่าสุด
 
เงื่อนไขรวม 
• ยอดประกันที่ไม่สามารถนำมานับรวมได้ ยอดชำระเบี้ยประกันกับเทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส (ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดย บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท โลตัสส์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด), รายการประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ แบบประกันยูนิตลิงค์ (UNIT LINK)
• ขอสงวนสิทธิ์การมอบคะแนนสะสม โลตัส รีวอร์ดส สำหรับยอดชำระเบี้ยประกันเอไอเอ (AIA) ทุกประเภท เนื่องจากเป็นรายการใช้จ่ายที่ไม่เข้าร่วมการมอบคะแนนสะสมของบริษัทฯ
• สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนรายการรูดเต็มจำนวนภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือน และจะได้รับเครดิตเงินคืนจากการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือน (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือน ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง
• ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมกับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ได้ และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ  ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี รวมถึงการใช้จ่ายที่ตรงตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีของท่าน
• บริษัทฯ จะเรียกคืนตามมูลค่าเครดิตเงินคืนหากมีการยกเลิกยอดใช้จ่ายในภายหลัง
• สิทธิการลดหย่อยภาษีได้จากการทำประกันชีวิตเท่านั้น และเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมสรรพากร
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก