บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ช้อปออนไลน์เพลินกับ 10 เว็บดัง

บัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า รับเงินคืน ช้อปออนไลน์กับ 10 เว็บไซต์ชื่อดัง

ช้อป : 10 เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน

Lazada, True Money, Top Value, Shopee,  Easy Bill, AirPay, AliExpress, BluePay, KLOOK, KKDAY
ขยายเวลาช้อปตลอดเดือน ตั้งแต่ 1 มิ.ย.63 - 30 มิ.ย. 63 *จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด  300 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ “ช้อปออนไลน์เพลินกับ 10 เว็บดัง”

ดาวน์โหลด U Choose

ลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
ลงทะเบียน ภายในวันที่ทำรายการ ฟรี ผ่าน U CHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ TOSS2) หรือ
SMS พิมพ์ TOSS2 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ
(ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

*เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน

• ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่านแอพ UCHOOSE หรือ SMS สำเร็จและได้รับข้อความตอบรับก่อนทำการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.63 - 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น
• ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายจาก10 เว็บไซต์ที่ร่วมรายการ ได้แก่ Lazada, True Money, Top Value, Shopee, Easy Bill, Airpay, AliExpress, BluePay, KLOOK, KKDAY เท่านั้น
•  สงวนสิทธิ์คำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายจริงหลังหักส่วนลด (ถ้ามี) ทั้งนี้รายการที่ถูกยกเลิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะไม่นำมารวมคำนวนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ 
•  ขยายเวลาช้อปตลอดเดือน ตั้งแต่ 1 มิ.ย.63 - 30 มิ.ย. 63 *จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด  300 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ “ช้อปออนไลน์เพลินกับ 10 เว็บดัง”
•  ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาคำนวณรับเครดิตเงินคืน ได้แก่ยอดผ่อนชำระสินค้า(EPP), รายการที่ถูกยกเลิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน,  การเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างชำระจากบัตรเครดิตอื่น ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจและ/หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม,รายการที่ใช้จ่ายในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือผู้ถือบัตรมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ
• เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน  60 วัน หลังจากจบรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจบรายการ ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง
• สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิได้ และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก