บัตรเดียวคุ้มกว่าใคร บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

บัตรเดียวคุ้มกว่าใคร บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ได้คูปองเงินสดคลับการ์ดสูงสุด 3.5%*

 

รับคูปองเงินสดคลับการ์ดสูงสุด 3.5%*

จากยอดใช้จ่ายที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา และเทสโก้ โลตัส ช้อปออนไลน์ เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า คู่หมายเลขคลับการ์ด

• ไม่ต้องแลกคะแนน • ไม่มีขั้นตํ่า • ไม่ต้องรอโปรโมชั่น
#คืนจริงไม่ยุ่งยาก


*เงื่อนไขสิทธิประโยชน์

เงื่อนไขการรับคูปองเงินสดคลับการ์ด 3.5%
รับคูปองเงินสดคลับการ์ดสูงสุด 3.5% จากยอดใช้จ่ายที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา และเทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์
• ยกเว้นยอดใช้จ่ายที่เทสโก้ โลตัส ผ่านร้านค้าอื่น ร้านค้าเช่าภายในห้าง รายการผ่อนจัดให้ 0% ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ
• เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส แพลทินัม บียอนด์ คู่หมายเลขคลับการ์ด
• รับคูปองเงินสดคลับการ์ด 3.5% จากยอดใช้จ่ายไม่เกิน  15,000 บาทแรก/รอบบัญชี ประกอบด้วย (1)คูปองเงินสดคลับการ์ด 3% จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หมายถึง ทุกๆ  20 บาทต่อรายการ รับคะแนนสะสมเทสโก้ โลตัส รีวอร์ดส 6 คะแนน โดย 1 คะแนนปกติจะได้รับในวันที่บันทึกรายการใช้จ่าย และอีก 5 คะแนนพิเศษ จะได้รับในวันถัดไปหลังจากวันที่บันทึกรายการ และ  (2)คูปองเงินสดคลับการ์ด 0.5% จากยอดใช้จ่ายผ่านหมายเลขคลับการ์ด หมายถึง ทุกๆ 2 บาทต่อรายการ ได้รับแต้มคลับการ์ด 1 คะแนน
• รับคูปองเงินสดคลับการ์ด 1.5% จากยอดใช้จ่ายส่วนที่เกิน 15,000 บาทขึ้นไป/รอบบัญชี ประกอบด้วย (1) คูปองเงินสดคลับการ์ด 1% จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หมายถึง ทุกๆ 20 บาทต่อรายการ ได้รับคะแนนสะสมเทสโก้ โลตัส รีวอร์ดส 2 คะแนน โดย 1 คะแนนปกติจะได้รับในวันที่บันทึกรายการใช้จ่าย และ 1 คะแนนพิเศษ จะได้รับในวันถัดไปหลังจากวันที่บันทึกรายการ กรณียอดใช้จ่ายผ่าน QR Code จะได้รับคะแนนสะสมไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่บันทึกรายการ และ (2) คูปองเงินสดคลับการ์ด 0.5% จากยอดใช้จ่ายผ่านหมายเลขคลับการ์ดหมายถึง ทุกๆ 2 บาทต่อรายการ ได้รับแต้มคลับการ์ด 1 คะแนน
• โดยคะแนนสะสมจากคะแนนสะสมเทสโก้ โลตัส รีวอร์ดส ตามรายละเอียดด้านบน จะถูกโอนไปเป็นแต้มสะสมคลับการ์ดอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนเป็นคูปองเงินสดคลับการ์ด ทุก 3 เดือน และจัดส่งโดย บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ให้บริการเทสโก้ โลตัส ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ Clubcard Mobile Application
• สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของ บริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก