ช้อปคุ้มเว่อร์ ที่โลตัสทุกสาขา และ โลตัส ช้อปออนไลน์

ช้อปคุ้มเว่อร์ ที่โลตัสทุกสาขา และ โลตัส ช้อปออนไลน์

ช้อปคุ้มเว่อร์ ที่โลตัส ทุกสาขา และ โลตัส ช้อป ออนไลน์ พิเศษช้อปสะสมครบทุก 2,000 บาท รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท**

รับปกติ

คูปองเงินสดคลับการ์ดคืนสูงสุด 3.5%* เมื่อใช้บัตรเครดิตเทสโก้โลตัส วีซ่า คู่หมายเลขคลับการ์ด ทุกยอดการใช้จ่าย 20 บาท (ตามสิทธิประโยชน์บัตรหลัก)
หรือ เลือก 0% นาน 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อรายการ และรวมยอดต้องไม่น้อยกว่า 2,000 บาทต่อครั้ง (1 เม.ย.64 - 30 มิ.ย.64) สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ต่อรอบบัญชีเมื่อมีประวัติชำระเงินตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เปลี่ยนเป็นผ่อนชำระ0% จัดให้ได้ก่อนวันสรุปยอดบัญชี 1 วัน
คะแนนสะสมที่ได้จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะถูกหักคืนเฉพาะรายการที่เปลี่ยนเป็นผ่อนชำระ0%สำเร็จเท่านั้น  โดยยังคงได้รับคะแนนคลับการ์ดตามปกติ
 

รับพิเศษ

เครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท**
เมื่อช้อปสะสมครบทุก 2,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 50 บาท (จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 6,000 บาท หรือ เครดิตเงินคืนสูงสุด 150 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน)
หรือ ช้อปสะสมครบทุก 12,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 250 บาท (จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 24,000 บาท หรือ เครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน)

(จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ หรือ ยอดใช้จ่ายสูงสุด 48,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)
• สงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.64 เป็นต้นไป ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ได้
 

ดาวน์โหลด UCHOOSE

ลงทะเบียน ภายในวันทำรายการ

ฟรี ผ่าน U CHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ BTS) ลงทะเบียนคลิก

หรือ SMS พิมพ์ BTS (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

*/** เงื่อนไข

*• รับปกติทุกวันคูปองเงินสดคลับการ์ดสูงสุด 3.5%* เมื่อใช้บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า คู่กับหมายเลขคลับการ์ดตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์หลัก โปรดศึกษาเงื่อนไขตามคู่มือสิทธิ
ประโยชน์ หรือ www.tescolotusmoney.com 
**• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการที่ UCHOOSE หรือ SMS และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.64 - 19 พ.ค.64 เมื่อช้อปสะสมครบทุก 2,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 50 บาท (จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 6,000 บาท หรือ เครดิตเงินคืนสูงสุด 150 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน ) (จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 300 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ หรือ ยอดใช้จ่ายรวมครบสูงสุด 12,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)
หรือ ช้อปสะสมครบทุก 12,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 250 บาท (จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 24,000 บาท/เดือน หรือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด  500 บาท/เดือน ) (จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ หรือ ยอดใช้จ่ายรวมครบสูงสุด 48,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ) 
• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากสมาชิกบัตรลงทะเบียนโดยถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับแล้วเท่านั้น 
• มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่โลตัส ทุกสาขา ได้แก่ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต, โลตัส เอ็กซ์ตร้า, โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, โลตัส ช้อป ออนไลน์, โลตัส ตลาด และโลตัส เอ็กซ์เพรส ทุกสาขา 
• สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจะเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 15 พ.ค. 64 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน เม.ย. 64, ภายในวันที่ 4 มิ.ย. 64 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน พ.ค. 64 ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) 
• สงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรใหม่ ที่ได้รับการอนุมัติบัตรตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.64 เป็นต้นไป ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ 
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้  
• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น 
• หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับเครดิตเงินคืนสมาชิกบัตรต้องติดต่อมายังบริษัทฯ ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด เพื่อขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องหากเกินระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการมอบเครดิตเงินคืนถูกต้องทั้งหมดแล้ว 
• สงวนสิทธิ์งดมอบเครดิตเงินคืนยอดใช้จ่ายจากรายการหักค่าสาธารณูปโภค,ยอดซื้อหน่วยลงทุน,การซื้อประกันทุกประเภท,การผ่อนชำระสินค้า,การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า,การโอนยอดคงค้างจากบัตรเครดิตอื่น,ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า,ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้,ค่าธรรมเนียมรายปี,ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรกรณีสูญหาย,ดอกเบี้ย,ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน,รายการใช้จ่ายในร้านค้าเช่าและศูนย์อาหารภายในห้างโลตัสทุกสาข
• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อเครดิตเงินคืนไม่นับรวมยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าในภายหลัง โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบเครดิตเงินคืนแก่ท่านโดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ 
• บริษัทฯ จะเรียกคืน หรือเรียกเก็บตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับจากการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หากสมาชิกบัตรมีการยกเลิกรายการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้วในภายหลัง 
• โปรดเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น 
*• ระยะเวลาส่งเสริมการขาย 1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64
• ยอดใช้จ่ายที่โลตัสทุก สาขา และโลตัส ช้อป ออนไลน์สามารถทำรายการผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อรายการ และยอดรวมผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่น้อยกว่า 2,000 บาทต่อครั้ง โดยขอสงวนสิทธิ์ยอดรวมสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อรอบบัญชี ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 3 เดือน เมื่อมีประวัติชำระเงินตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
• โดยยอดที่นำมาเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระ จะต้องเป็นยอดที่ใช้จ่ายในโลตัสทุกสาขา และโลตัส ช้อป ออนไลน์ เท่านั้น ยกเว้นร้านค้าเช่า, เพาเวอร์บาย, สินค้าที่ไม่สามารถร่วมรายการได้และยกเว้นสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่ และนมผงเด็กสูตร 1,2, ยกเว้นรายการที่ลูกค้าผูกบัตรและจ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่โลตัส ทุกสาขา
• คะแนนสะสมเทสโก้ โลตัส รีวอร์ดที่ได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะถูกหักคืนเฉพาะรายการที่เปลี่ยนเป็นผ่อนชำระ 0%สำเร็จเท่านั้น โดยยังคงได้รับคะแนนจากคลับการ์ดตามปกติ 
• สามารถเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระ 0% ได้ก่อนวันสรุปยอดบัญชี 1 วัน 
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข รายการผ่อนชำระให้กลับมาเป็นรายการปกติ หากบริษัทฯได้ดำเนินการทำรายการผ่อนจัดให้ 0% นาน 3 เดือนแล้วทุกกรณี ลูกค้ายังคงต้องผ่อนชำระจนครบกำหนดสัญญา 
• กรณีการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด หรือการปิดยอดการผ่อนชำระรายเดือนก่อนกำหนด บริษัทสงวนสิทธิ์ปรับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อเป็นอัตราปกติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาการใช้บัตรเครดิตซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯหรือศูนย์บริการลูกค้า เงื่อนไข เป็นไปตามบริษัทฯกำหนด
• กรณีที่คืนสินค้าที่ร้านค้ากรุณาแจ้งทางบริษัทเพื่อทำการปิดรายการผ่อนชำระ หลังจากสมาชิกบัตรฯติดต่อแจ้งกับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ทั้งหมดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่บริษัทได้มอบรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว 
• เงื่อนไขการผ่อนชำระให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯเท่านั้น
• การอนุมัติการทำรายการแบ่งผ่อนชำระรายเดือนขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาจากประวัติการชำระเงินในเดือนล่าสุด
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก