ซื้อประกันมีคืน

โปรโมชั่น ซื้อประกัน บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

โปรโมชั่น ประกันรถยนต์ บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

โปรโมชั่น ประกันภัย ประกันสุขภาพ บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

ซื้อประกัน กับนายหน้า ตัวแทน บริษัทประกันภัยทุกที่ กับบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด
9,900 บาท/เดือน(1),(2)

ซื้อที่เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส(1)

ซื้อกับนายหน้า ตัวแทน บริษัทประกันภัยอื่นๆ(2)

• รับเครดิตเงินคืน 1.2% (รับคืนสูงสุด 120 บาท) เมื่อสะสมยอดชำระเบี้ยประกันทุกประเภทแบบเต็มจำนวนตั้งแต่ 2,000 - 10,000 บาท/เดือน หรือ
• รับเครดิตเงินคืน 1.5% (รับคืนสูงสุด 450 บาท) เมื่อสะสมยอดชำระเบี้ยประกันทุกประเภทแบบเต็มจำนวนตั้งแต่ 10,001 - 30,000 บาท/เดือน
(จำกัดการรับเครดิตเงินคืนรายการรูดเต็มจำนวนสูงสุด 450 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน)

• รับเครดิตเงินคืน 1.2% (รับคืนสูงสุด 720 บาท) เมื่อสะสมยอดชำระเบี้ยประกันทุกประเภทแบบเต็มจำนวนครบทุก 12,000 บาท/เดือน หรือ
• รับเครดิตเงินคืน 1.5% (รับคืนสูงสุด 4,500 บาท) เมื่อสะสมยอดชำระเบี้ยประกันทุกประเภทแบบเต็มจำนวนครบทุก 100,000 บาท/เดือน
(จำกัดการรับเครดิตเงินคืนรายการรูดเต็มจำนวนสูงสุด 4,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน)
• พิเศษ! รับบัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส 1,000 บาท/เดือน เมื่อสะสมยอดชำระเบี้ยประกันครบ 500,000 บาทขึ้นไป/เดือน (จำกัดรับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส สูงสุด 2,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)

ลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
ลงทะเบียน ภายในวันที่ทำรายการครั้งแรกครั้งเดียว ฟรี ผ่าน UCHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ TLB2) ลงทะเบียนคลิก

หรือ SMS พิมพ์ TLB2 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

ลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
ลงทะเบียน ภายในวันที่ทำรายการครั้งแรกครั้งเดียว ฟรี ผ่าน U CHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ TPK2) ลงทะเบียนคลิก

หรือ SMS พิมพ์ TPK2 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ(ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

*ยกเว้น รายการประกันทุกประเภทที่หักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติแบบรายเดือน รายปี
ผู้ชื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย

*ยกเว้น ยอดชำระเบี้ยประกันกับเทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส, รายการประกันชีวิตควบการลงทุน (UNIT LINK) ทุกที่

 

รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1 เท่า เมื่อเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระรายเดือน ผ่าน UCHOOSE หรือ โทร 1712

สำหรับยอดรูดประกันเต็มจำนวน ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
จำกัดการรับเครดิตเงินคืนเพิ่มจากการเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระรายเดือนสำหรับการซื้อประกันโปรฯ TLB2 สูงสุด 450 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน(1)
จำกัดการรับเครดิตเงินคืนเพิ่มจากการเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระรายเดือนสำหรับการซื้อประกันโปรฯ TPK2 สูงสุด 4,500 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน(2)

ดาวน์โหลด U Choose

ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย

เงื่อนไข :

(1) เงื่อนไขการซื้อประกันที่เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส
• ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการครั้งแรกครั้งเดียว พิมพ์ TLB2 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 (สงวนสิทธิ์คำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ท่านได้รับข้อความยืนยันจากระบบแล้วเท่านั้น ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการ) หรือลงทะเบียนโปรโมชั่นฟรี ผ่าน U Choose โมบายแอพ
• เฉพาะการซื้อประกันที่เคาน์เตอร์เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซสหรือ ผ่านช่องทาง Call center 02-627-8888 เท่านั้นยกเว้นรายการประกันทุกประเภท ที่หักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ แบบรายเดือน รายปี
• รับเครดิตเงินคืนรายการรูดเต็มจำนวน สูงสุด 450 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน (เท่ากับยอดใช้จ่ายสะสม 30,000 บาท / เดือน) และไม่เกิน 1,800 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• รับเครดิตเงินคืนเพิ่มจากการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 450 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และไม่เกิน 1,800 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 900 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และไม่เกิน 3,600 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

(2) เงื่อนไขการซื้อประกันกับนายหน้า ตัวแทน หรือบริษัทประกันภัยอื่นๆ
• ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการครั้งแรกครั้งเดียว พิมพ์ TPK2 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 (สงวนสิทธิ์คำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ท่านได้รับข้อความยืนยันจากระบบแล้วเท่านั้น ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการ) หรือลงทะเบียนโปรโมชั่นฟรี ผ่าน U Choose โมบายแอพ
• รับเครดิตเงินคืนจากการชำระเบี้ยประกันทุกประเภท สูงสุด 4,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน (เท่ากับยอดใช้จ่ายสะสม 300,000 บาท / เดือน) และไม่เกิน 18,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• รับเครดิตเงินคืนเพิ่มจากการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 4,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และไม่เกิน 18,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 9,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และไม่เกิน 36,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• รับเพิ่มบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส 1,000 บาท เมื่อสะสมยอดชำระเบี้ยประกันครบ 500,000 บาทขึ้นไป / เดือน จำกัดบัตรกำนัลสูงสุด 2,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• ยอดประกันที่ไม่สามารถนำมานับรวมได้ ยอดชำระเบี้ยประกันกับเทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส, รายการประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ แบบประกันยูนิตลิงค์ (UNIT LINK)

เงื่อนไขรวม
การเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน
• ดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับยอดที่ลูกค้านำมาผ่อนชำระรายเดือนและองค์ประกอบอื่นๆตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% - 0.84% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 3-10 เดือน
• ยอดรวมจะต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาท เพื่อการเปลี่ยนยอดให้เป็นผ่อนชำระรายเดือน
• อัตราดอกเบี้ยต่อปีที่คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
• สามารถทำรายการแบ่งผ่อนชำระรายเดือนได้ถึงวันที่ 15 ต.ค. 63
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข รายการผ่อนชำระให้กลับมาเป็นรายการปกติ หากบริษัทฯได้ดำเนินการทำรายการผ่อนชำระแล้วทุกกรณี
• กรณีการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด หรือการปิดยอดการผ่อนชำระรายเดือนก่อนกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาการใช้บัตรเครดิตซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯหรือศูนย์บริการลูกค้า ตามเงื่อนไขบริษัทฯและคำตัดสินบริษัทฯถือเป็นที่สุด
• การอนุมัติการทำรายการแบ่งผ่อนชำระรายเดือนขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลพินิจของบริษัทฯ

เงื่อนไขทั่วไป
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่าน U Choose โมบายแอพ หรือผ่านระบบ SMS โดยสมบูรณ์ และได้รับข้อความตอบรับการเข้าร่วมรายการ ภายในวันที่ทำรายการ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 โดยบริษัทฯ จะคำนวณเฉพาะรายการชำระเบี้ยประกันแบบเต็มจำนวน ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ที่เกิดขึ้นภายในวันที่ท่านได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการแล้วเท่านั้น ไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในวันก่อนการลงทะเบียนได้
• สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนรายการรูดเต็มจำนวนภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือน และจะได้รับเครดิตเงินคืนจากการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน/บัตรกำนัลภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือน (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนและบัตรกำนัลภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือน ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง
• ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมกับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก
• รายการเครดิตเงินคืน/บัตรกำนัลไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ได้ และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี รวมถึงการใช้จ่ายที่ตรงตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีของท่าน
• บริษัทฯ จะเรียกคืนตามมูลค่าเครดิตเงินคืน/บัตรกำนัลหากมีการยกเลิกยอดใช้จ่ายในภายหลัง
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการและของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• สิทธิการลดหย่อยภาษีได้จากการทำประกันชีวิตเท่านั้น และเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมสรรพากร
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก