ซื้อประกันดี๊ดีมีแต่ได้

รับเครดิตเงินคืน ซื้อประกันทุกที่ ทุกประเภท ด้วยบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

รูดประกันทุกประเภท รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,400 บาท/เดือน*/**

ประกันชีวิต, ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันอะไรก็รูดได้

• เมื่อมียอดชำระเบี้ยประกันทุกประเภทครบทุก 15,000 บาท/เซลล์สลิป/เดือน 
รูดเต็มรับเครดิตเงินคืน 160 บาท* (จำกัด 480 บาท)
รับเพิ่ม เมื่อเปลี่ยนยอดรูดเต็มเป็นแบ่งจ่ายรายเดือน (Plan on Call) รับเครดิตเงินคืน 160 บาท** (จำกัด 480 บาท)

• เมื่อมียอดชำระเบี้ยประกันทุกประเภทครบ 70,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/เดือน 
รูดเต็ม รับเครดิตเงินคืน 900 บาท*
รับเพิ่ม เมื่อเปลี่ยนยอดรูดเต็มเป็นแบ่งจ่ายรายเดือน (Plan on Call) รับเครดิตเงินคืน 900 บาท**

• เมื่อมียอดชำระเบี้ยประกันทุกประเภทครบ 120,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/เดือน 
รูดเต็ม รับเครดิตเงินคืน 1,700 บาท*
รับเพิ่ม เมื่อเปลี่ยนยอดรูดเต็มเป็นแบ่งจ่ายรายเดือน (Plan on Call) รับเครดิตเงินคืน 1,700 บาท**

(จำกัดเครดิตเงินคืนรูดเต็มจำนวนและรายการแบ่งจ่ายรายเดือนรวมสูงสุด 3,400 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน)

พิเศษ รับกระเป๋าเดินทางล้อลากสามหมีจอมป่วน We Bare Bears รุ่น Limited Edition ขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ มูลค่า 5,590 บาท
เมื่อสะสมยอดชำระเบี้ยประกันครบทุก 300,000 บาท/ตลอดรายการ
(จำกัดการรับกระเป๋าเดินทางล้อลากสูงสุด 2 ใบ/บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)

ดาวน์โหลด U Choose

ลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
ลงทะเบียนก่อนทำรายการครั้งแรกครั้งเดียว ฟรี ผ่าน U CHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ SAV4) หรือ
SMS พิมพ์ SAV4 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ
(ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

*,**เงื่อนไข

*เงื่อนไข
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่าน U Choose โมบายแอพ หรือผ่านระบบ SMS โดยสมบูรณ์ และได้รับข้อความตอบรับการเข้าร่วมรายการ ก่อนทำรายการ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62 โดยบริษัทฯ จะคำนวณเฉพาะรายการชำระเบี้ยประกันทุกประเภทแบบรูดเต็มจำนวน ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ที่เกิดขึ้นภายหลังที่ท่านได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการแล้วเท่านั้น ไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นก่อนการลงทะเบียนได้ 
• รับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการรูดเต็มจำนวนสูงสุด 1,700 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และไม่เกิน 5,100 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ 
• รับเครดิตเงินคืนเพิ่มเมื่อเปลี่ยนยอดรูดเต็มเป็นแบ่งจ่ายรายเดือน (Plan on call) สูงสุด 1,700 บาท/ บัญชีบัตรหลัก / เดือน และไม่เกิน 5,100 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ 
• รวมสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนสูงสุดที่ได้รับจากรายการนี้ไม่เกิน 10,200 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
• รับเพิ่มกระเป๋าเดินทางล้อลากขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ มูลค่า 5,590 บาท เมื่อสะสมยอดชำระเบี้ยประกันภายในวันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 ครบทุก 300,000 บาท / ตลอดรายการ 
• จำกัดรับกระเป๋าเดินทางล้อลากสูงสุด 2 ใบ / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

**เงื่อนไขสำหรับการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน
• ดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับยอดที่ลูกค้านำมาผ่อนชำระรายเดือนและองค์ประกอบอื่นๆตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% - 0.84% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 3-10 เดือน
• สามารถรวมยอดรายการได้เมื่อรายการขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ต่อรายการ และยอดรวมจะต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาท เพื่อการเปลี่ยนยอดให้เป็นแบ่งจ่ายรายเดือน
• อัตราดอกเบี้ยต่อปีที่คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
• สามารถทำรายการแบ่งผ่อนชำระรายเดือนได้ถึงวันที่ 15 ม.ค. 63
• เงื่อนไขการผ่อนชำระให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯเท่านั้น
• กรณีการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด หรือการปิดยอดการผ่อนชำระรายเดือนก่อนกำหนด บริษัทสงวนสิทธิ์ปรับค่าธรรมเนียมสินเชื่อเป็นอัตราปกติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาการใช้บัตรเครดิตซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯหรือศูนย์บริการลูกค้า ตามเงื่อนไขบริษัทฯ 
• การอนุมัติการทำรายการแบ่งผ่อนชำระรายเดือนขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลพินิจของบริษัทฯ

เงื่อนไขรวม
• ยอดประกันที่ไม่สามารถนำมานับรวมได้
รายการประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ แบบประกันยูนิตลิงค์ (UNIT LINK)
• สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย และรับกระเป๋าเดินทางล้อลากภายใน 90 วันหลังจบรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 120 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือน ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง
• ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมกับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก
• รายการเครดิตเงินคืน/ของสมนาคุณ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ได้ และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ  ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี รวมถึงการใช้จ่ายที่ตรงตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีของท่าน โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
• บริษัทฯ จะเรียกคืนตามมูลค่าเครดิตเงินคืน/ของสมนาคุณหากมีการยกเลิกยอดใช้จ่ายในภายหลัง
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการและของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• สิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับการทำประกัน เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมสรรพากร
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก