ซื้อประกันทุกที่ ทุกประเภท

รับเครดิตเงินคืน ซื้อประกันทุกที่ ทุกประเภท ด้วยบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

ซื้อประกันได้ทุกที่ ทุกประเภท รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,900 บาท / เดือน*

ซื้อประกันกับ”เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส” ที่เทสโก้ โลตัส หรือ โทร 1712(1)
สะสมครบ / เดือน
รูดเต็ม รับเครดิตเงินคืน รับเพิ่ม
เครดิตเงินคืน เมื่อเปลี่ยนเป็น รายการผ่อนชำระรายเดือน(3)
ครบ 5,000 บาทขึ้นไป 1.2%
(จำกัดเครดิตเงินคืน 179 บาท)
1.2%
(จำกัดเครดิตเงินคืน 179 บาท)
ครบ 15,000 บาทขึ้นไป 1.5%
(จำกัดเครดิตเงินคืน 450 บาท)
1.5%
(จำกัดเครดิตเงินคืน 450 บาท)

(จำกัดเครดิตเงินคืนรายการรูดเต็มจำนวนสูงสุด 450 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และจำกัดเครดิตเงินคืนเพิ่มจากการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 450 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน)

 

ซื้อประกันกับ “นายหน้า ตัวแทน หรือบริษัทประกันอื่นๆ” (2)
สะสมครบ / เดือน
รูดเต็ม รับเครดิตเงินคืน รับเพิ่ม
เครดิตเงินคืน เมื่อเปลี่ยนเป็น รายการผ่อนชำระรายเดือน(3)
ครบทุก 15,000 บาท 1.2%
(จำกัดเครดิตเงินคืน 1,080 บาท)
1.2%
(จำกัดเครดิตเงินคืน 1,080 บาท)
ครบ 150,000 บาทขึ้นไป 1.5%
(จำกัดเครดิตเงินคืน 3,000 บาท)
1.5%
(จำกัดเครดิตเงินคืน 3,000 บาท)


(จำกัดเครดิตเงินคืนรายการรูดเต็มจำนวนสูงสุด 3,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และจำกัดเครดิตเงินคืนเพิ่มจากการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 3,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน)


ลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
1. ฟรี! ผ่าน Mobile App "U Choose" คลิก http://onelink.to/6gybnr และดูวิธีใช้งานครั้งแรกคลิก https://goo.gl/ThhZDk 
2. SMS ลงทะเบียนก่อนทำรายการครั้งแรกครั้งเดียว พิมพ์ SAV (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 (สงวนสิทธิ์คำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากท่านได้รับข้อความยืนยันจากระบบแล้วเท่านั้น ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการ)

*เงื่อนไข

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่าน U Choose โมบายแอพ หรือผ่านระบบ SMS โดยสมบูรณ์ และได้รับข้อความตอบรับการเข้าร่วมรายการ ก่อนทำรายการ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 62 – 30 ก.ย. 62 โดยบริษัทฯ จะคำนวณเฉพาะรายการชำระเบี้ยประกันทุกประเภทแบบเต็มจำนวน ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ที่เกิดขึ้นภายหลังที่ท่านได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการแล้วเท่านั้น ไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นก่อนการลงทะเบียนได้
(1) รับเครดิตเงินคืนจากการชำระเบี้ยประกันกับเทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส สูงสุด 450 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน (เท่ากับยอดใช้จ่ายสะสม 30,000 บาท / เดือน) และไม่เกิน 3,150 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• รับเครดิตเงินคืนเพิ่มจากการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 450 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และไม่เกิน 3,150 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• รวมสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนภายใต้เงื่อนไข (1) สูงสุด 900 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และไม่เกิน 6,300 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
 
(2) รับเครดิตเงินคืนจากการชำระเบี้ยประกันกับนายหน้า ตัวแทนอื่นๆ หรือบริษัทประกัน สูงสุด 3,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน (เท่ากับยอดใช้จ่ายสะสม 200,000 บาท / เดือน) และไม่เกิน 21,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• รับเครดิตเงินคืนเพิ่มจากการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 3,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และไม่เกิน 21,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• สงวนสิทธิ์ไม่สามารถนำยอดชำระเบี้ยประกันกับเทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส ภายใต้เงื่อนไข (1) มาคำนวณรวมได้
• รวมสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนภายใต้เงื่อนไข (2) สูงสุด 6,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และไม่เกิน 42,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• จำกัดเครดิตเงินคืนจากยอดชำระเบี้ยประกันและการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนภายใต้เงื่อนไข (1) และ (2) รวมสูงสุด 6,900 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และไม่เกิน 48,300 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
 
(3) เงื่อนไขสำหรับการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน
• ดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับยอดที่ลูกค้านำมาผ่อนชำระรายเดือนและองค์ประกอบอื่นๆตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% - 0.84% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 3-10 เดือน
• สามารถรวมยอดรายการได้เมื่อรายการขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ต่อรายการ และยอดรวมจะต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาท เพื่อการเปลี่ยนยอดให้เป็นแบ่งจ่ายรายเดือน
• อัตราดอกเบี้ยต่อปีที่คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
• สามารถทำรายการแบ่งผ่อนชำระรายเดือนได้ถึงวันที่ 15 ต.ค. 62
• เงื่อนไขการผ่อนชำระให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯเท่านั้น
• กรณีการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด หรือการปิดยอดการผ่อนชำระรายเดือนก่อนกำหนด บริษัทสงวนสิทธิ์ปรับค่าธรรมเนียมสินเชื่อเป็นอัตราปกติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาการใช้บัตรเครดิตซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯหรือศูนย์บริการลูกค้า ตามเงื่อนไขบริษัทฯ
• การอนุมัติการทำรายการแบ่งผ่อนชำระรายเดือนขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลพินิจของบริษัทฯ

เงื่อนไขรวม 

•  สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือน ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง
• ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมกับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ได้ และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ  ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี รวมถึงการใช้จ่ายที่ตรงตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีของท่าน โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
• บริษัทฯ จะเรียกคืนเครดิตเงินคืนหรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามมูลค่าเครดิตเงินคืนที่สมาชิกบัตรฯ ได้รับหากมีการยกเลิกยอดใช้จ่ายในภายหลัง
• สิทธิการลดหย่อยภาษีได้จากการทำประกันชีวิตเท่านั้น และเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมสรรพากร
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดย บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด​
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก