ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน UCHOOSE ครั้งแรก

QR Payment ผ่าน UCHOOSE รับเครดิตเงินคืน ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

พิเศษ! สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

ดาวน์โหลดแอป UCHOOSE ครั้งแรก* รับเครดิตเงินคืน 100 บาท*

สมัครง่ายๆแค่ดาวน์โหลดแอป UCHOOSE ผ่าน IOS บน App Store และ Android บน Google Play และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
*สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ดาวน์โหลดแอป UCHOOSE ครั้งแรกภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น

ระยะเวลา 1 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย.63

SMS พิมพ์ UC2 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

ดาวน์โหลด U Choose
 

 


* เงื่อนไข: 

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่านทาง SMS โดยสมบูรณ์และได้รับข้อความตอบรับการเข้าร่วมรายการ ก่อนทำรายการ โดยบริษัทฯ จะคำนวณเฉพาะรายการ ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ที่เกิดขึ้นภายหลังที่ท่านได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการแล้วเท่านั้น ไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการลงทะเบียนได้
• รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ เมื่อดาวน์โหลดแอป UCHOOSE และมียอดใช้จ่าย 1,500 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ ยอดซื้อกองทุนต่างๆ (LTF/RMF) และหน่วยลงทุนทุกประเภท, รายการผ่อนสินค้า, รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance), ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการใช้จ่ายที่ยกเลิก รวมทั้งรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ และผิดกฎหมาย
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่ทำการดาวน์โหลดแอป UCHOOSE รายใหม่ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงมีแอป UCHOOSE และยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของท่าน
• บริษัทสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก