โหลด UCHOOSE รับคุ้ม 2 ต่อ

QR Payment ผ่าน UCHOOSE รับเครดิตเงินคืน ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

พิเศษ! สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

ต่อที่ 1 สำหรับลูกค้าใหม่*
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน UCHOOSE ครั้งแรก* และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัสวีซ่า 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ*

ต่อที่ 2 ลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่าน QR Payment on UCHOOSE**
• จ่ายง่ายไม่ต้องพกบัตร
• จ่ายด้วย QR payment ผ่าน UCHOOSE
• ชำระค่าสินค้าและบริการ ไม่มียอดขั้นต้ำ
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 75 บาท** ตลอดรายการ เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ด้วย QR payment ผ่าน APP UCHOOSE

**จำกัดการรับเครดิตเงินคืน 5 บาท/รายการ หรือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25 บาท/เดือนและรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 75 บาทตลอดรายการ
สามารถใช้จ่ายได้ที่ร้านค้าที่รับ QR payment อาทิ Tesco Lotus, Tesco Lotus Express, เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์, ดีแคทลอน, ORIENTAL PRINCESS เป็นต้น
(เฉพาะร้านค้าที่สามารถชำระเงินผ่าน QR payment ในระบบของ VISA)

ระยะเวลา 1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63

SMS พิมพ์ UC1 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

ดาวน์โหลด U Choose
 

 


*/** เงื่อนไข: 

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน Download UCHOOSE ครั้งแรก: 
• ระยะเวลาส่งเสริมการขาย 1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่านทาง SMS โดยสมบูรณ์และได้รับข้อความตอบรับการเข้าร่วมรายการ ก่อนทำรายการ โดยบริษัทฯ จะคำนวณเฉพาะรายการ ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ที่เกิดขึ้นภายหลังที่ท่านได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการแล้วเท่านั้น ไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการลงทะเบียนได้
• รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ เมื่อดาวน์โหลด APP UCHOOSE และมียอดใช้จ่าย 1,500 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ ยอดซื้อกองทุนต่างๆ (LTF/RMF) และหน่วยลงทุนทุกประเภท, รายการผ่อนสินค้า, รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance), ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการใช้จ่ายที่ยกเลิก รวมทั้งรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ และผิดกฎหมาย
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่ทำการดาวน์โหลด APP UCHOOSE รายใหม่ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงมี APP UCHOOSE และยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของท่าน
• บริษัทสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

**เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน QR Payment :
• จำกัดการรับเครดิตเงินคืน 5 บาท/รายการ หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25 บาท/เดือน และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 75 บาทตลอดรายการเมื่อใช้จ่ายผ่าน QR Payment บน APP UCHOOSE
• ให้สิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่านทาง SMS ภายในระเวลาส่งเสริมการขาย 1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 และได้รับข้อความตอบรับการเข้าร่วมรายการก่อนทำรายการเท่านั้น
• ใช้จ่ายผ่านการสแกน QR ชำระสินค้าผ่าน APP UCHOOSE ณ ร้านค้าที่สามารถชำระสินค้าผ่าน QR payment ในระบบของ Visa
• ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ ยอดซื้อกองทุนต่างๆ (LTF/RMF) และหน่วยลงทุนทุกประเภท, รายการผ่อนสินค้า, รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance), ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการใช้จ่ายที่ยกเลิก รวมทั้งรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก