ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่เทสโก้ โลตัส โบรคเกอร์ประกันภัย เช็คเบี้ยประกันออนไลน์

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 

ซื้อได้ที่ เทสโก้ โลตัส เคาน์เตอร์เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส

 

ค้นหาเคาน์เตอร์ใกล้บ้าน คลิก


*เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัย
2. กรมธรรม์คุ้มครองหลังการ ชำระเบี้ยและผ่านการตรวจสภาพรถยนต์/ผ่านการพิจารณารับประกันภัยโดยบริษัทประกันภัยแล้ว เท่านั้น
3. กำหนดทุนประกันภัยให้เหมาะสมกับรถโดยรับประกันภัยที่ 80% ของราคาตลาด
4. รับ ประกันภัยรถยนต์รหัส 110 รถยนต์ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
5. รถกระบะ ส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
6. อายุรถยนต์ที่รับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ของแต่ละบริษัทประกันภัย
7. การเลือกใช้อัตราเบี้ยประกันภัยให้อ้างอิงการแจ้งจดทะเบียนขนส่ง ตามเล่มทะเบียนรถยนต์
8. รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน กรมธรรม์
9. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประ กันภัยทุกครั้ง
10. บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ในฐานะนายหน้าประกัน วินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระ เบี้ยประกันภัยเท่านั้น
11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ จุดขาย

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก