ประกันสุขภาพ แผนตามฟิต ตามก้าว (สินมั่นคงประกันภัย)

ประกันสุขภาพตามฟิต ตามก้าว (สินมั่นคงประกันภัย)

หมายเหตุ

• ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย
• ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
• รับประกันภัยโดยบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท สินมั่นคงฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
• ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดยบริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด


* เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

• ของสมนาคุณตามรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันสุขภาพ ตามฟิต ตามก้าว ของสินมั่นคงประกันภัย  ผ่านเทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส ภายในระยะเวลาที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับ ร่ม Tesco Broker ขนาด 30 นิ้ว 1 คัน  มูลค่า 890 บาท
• สงวนสิทธิ์ผู้ซื้อ 1 คน / ร่ม 1 คัน / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย และจะไม่สามารถรับของสมนาคุณ และ/หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากรายการอื่นได้อีก
• เฉพาะกรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติและยังมีความคุ้มครองอยู่จนถึงวันที่จัดส่งของสมนาคุณ
• บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของสมนาคุณทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้ซื้อประกันภัยในระบบ ภายใน 45 วันนับจากวันที่กรมธรรม์อนุมัติ (ตัวอย่าง : ลูกค้าได้รับอนุมัติความคุ้มครองวันที่ 1 ต.ค. 63 ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 15 พ.ย. 63)
• ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดยบริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก