ประกันภัยอุบัติเหตุ และประกันภัยโรคร้ายแรง (Cigna)

สมัครประกันภัยอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพ (Cigna) ที่ เทสโก้ โบรคเกอร์ ประกันภัย

ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุและประกันภัยโรคร้ายแรงของซิกน่า 

เบี้ยประกันภัยทั้งปีรวมทุกกรมธรรม์ ที่ซื้อในวันเดียวกันตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป รับ กระเป๋า Mini Bag ขนาด 12 นิ้ว  1 ใบ มูลค่า 2,990 บาท*

• ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดยบริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
• ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย
• *ภายใต้เงื่อนไขบริษัทฯ / ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก www.tescolotusmoney.com
• ติดต่อที่เคาน์เตอร์เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส หรือ โทร 02-627-8888
1 ธ.ค. 63 - 28 ก.พ. 64


*ประกันภัยที่ร่วมรายการ (สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละแผนได้)
• ประกันภัยอุบัติเหตุ และชดเชยรายได้
  ○ แผน PA สุดคุ้ม 360 องศา
  ○ แผน PA สุดคุ้มคูณ 2
  ○ แผนเจ็บนิดก็ยิ้มได้
  ○ แผนเทคแคร์ ซีเนียร์
  ○ แผนแฟมิลี่ เลิฟเวอร์
  ○ แผนแฮปปี้ เบบี้
  ○ แผนแฮปปี้ คิดส์
  ○ แผนเฮลตี้ รีฟันด์

• ประกันภัยโรคร้ายแรง
  ○ แผนมะเร็งพร้อมจ่าย
  ○ แผน 5 โรคร้ายคลายกังวล
  ○ แผนมะเร็งแคนเซอร์ ฟิกซ์ 10


* เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ
 • ของสมนาคุณตามรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุและประกันภัยโรคร้ายแรงของซิกน่า  ผ่านเคาน์เตอร์เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส ภายในระยะเวลาที่กำหนด(ยกเว้นประกันภัยอุบัติเหตุแผน PA200  และสบาย 299 ไม่ร่วมรายการ) มีเบี้ยประกันภัยทั้งปีของทุกกรมธรรม์ที่ซื้อในวันเดียวกันตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป รับ กระเป๋า Mini Bag ขนาด 12 นิ้ว  1 ใบ มูลค่า 2,990 บาท*
 • สงวนสิทธิ์ของสมนาคุณ 1 ใบ / 1 ท่าน / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย และจะไม่สามารถรับของสมนาคุณ และ/หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากรายการอื่นได้อีก
 • ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายเดือน/ราย 3 เดือน/ราย 6 เดือน/รายปี และแบบเงินสดหรือบัตรเครดิต
 • เบี้ยประกันภัยที่นำมาสะสมเพื่อรับของสมนาคุณเฉพาะกรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติและยังมีผลความคุ้มครองอยู่จนถึงวันที่บริษัทฯ จัดส่งของสมนาคุณแก่ท่าน
 • บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของสมนาคุณทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในใบคำขอเอาประกันภัย ภายในเดือนที่ 4 นับถัดจากเดือนที่ลูกค้าได้รับอนุมัติความคุ้มครอง (ตัวอย่าง : ลูกค้าได้รับอนุมัติความคุ้มครองวันที่ 20 ธ.ค. 63 ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณภายในเดือน เม.ย. 64)
 • ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดยบริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
หมายเหตุ
 • ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • รับประกันภัยโดยบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซิกน่าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก