ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เทสโก้ โลตัส ผ่านบัตรเครดิตสินเชื่อ เทสโก้ โลตัส พรีเมียร์

เครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่อนเลือกได้ 0%2 นาน 10 เดือน ผ่านบัตรสินเชื่อ เทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ ที่เทสโก้ โลตัส

บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เทสโก้ โลตัส

ผ่อน 0%* สินค้าที่ร่วมรายการ

ผ่อนแอร์ 0%* นานสูงสุด 24 เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ 0%* นานสูงสุด 10 เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

หรือ
ผ่อนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
ผ่อน 0.69% - 1.09%* นานสูงสุด 24 เดือน สำหรับยอดผ่อนชำระเครื่องใช้ไฟฟ้าและมือถือตามเงื่อนไขบริษัทฯ กำหนด
- อัตราดอกเบี้ย 0.69% สำหรับสินค้าราคา 15,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น
- อัตราดอกเบี้ย 0.89% สำหรับสินค้าราคา 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น
- อัตราดอกเบี้ย 0.99% สำหรับสินค้าราคา 7,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น
- อัตราดอกเบี้ย 1.09% สำหรับสินค้าราคา 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น

ดาวน์โหลด U Choose

'เงื่อนไขผ่อน : 

• บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ผ่อนชำระแอร์อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 24 เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
• บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ผ่อนชำระเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
• บัตรสินเชื่อเทสโก้โลตัสพรีเมียร์ผ่อนชำระเครื่องใช้ไฟฟ้าและมือถืออัตราดอกเบี้ยพิเศษนานสูงสุด 24 เดือนและต้องมียอดผ่อนขั้นต่ำ 300 บาท/เดือน (อัตราดอกเบี้ย 1.09% สำหรับสินค้าราคา 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น, อัตราดอกเบี้ย 0.99% สำหรับสินค้าราคา 7,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น, อัตราดอกเบี้ย 0.89% สำหรับสินค้าราคา 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้นและอัตราดอกเบี้ย 0.69% สำหรับสินค้าราคา 15,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ/ราคา/ความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการโดยตรง   
• สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้ เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก