ผ่อนแอร์ ทีวี และเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เทสโก้ โลตัส ผ่านบัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์

เครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่อนเลือกได้ 0%25 นาน 10 เดือน ผ่านบัตรสินเชื่อ เทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ ที่เทสโก้ โลตัส

บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ ผ่อนนานสบาย ผ่อนทีวี แอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 

• 0%* นานสูงสุด 10 เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
หรือ
• 0.69%-1.09%* นานสูงสุด 24 เดือน สำหรับยอดผ่อนชำระเครื่องใช้ไฟฟ้าและมือถือตามเงื่อนไขบริษัทฯ กำหนด

​รับเครดิตเงินคืนสูงสุด
15,000 บาท** /หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

ยอดผ่อนชำระนาน 10 เดือน/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
แอร์/ทีวี เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น
15,000 บาทขึ้นไป 300 บาท 300 บาท
30,000 บาทขึ้นไป 800 บาท


พิเศษ รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 200 บาท**
(เมื่อมียอดผ่อนชำระ 15,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป นาน 12 เดือนขึ้นไป)

ลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
ลงทะเบียนก่อนทำรายการครั้งแรกครั้งเดียว ฟรี ผ่าน U CHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ TE2) หรือ SMS พิมพ์ TE2 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

ดาวน์โหลด U Choose

*/** เงื่อนไข : 

*เงื่อนไขผ่อน : 
• บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ผ่อนชำระเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
• บัตรสินเชื่อเทสโก้โลตัสพรีเมียร์ผ่อนชำระเครื่องใช้ไฟฟ้าและมือถืออัตราดอกเบี้ยพิเศษนานสูงสุด 24 เดือนและต้องมียอดผ่อนขั้นต่ำ 300 บาท/เดือน (อัตราดอกเบี้ย 1.09% สำหรับสินค้าราคา 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น, อัตราดอกเบี้ย 0.99% สำหรับสินค้าราคา 7,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น, อัตราดอกเบี้ย 0.89% สำหรับสินค้าราคา 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้นและอัตราดอกเบี้ย 0.69% สำหรับสินค้าราคา 15,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น)

**เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน : 
• สินค้าประเภทแอร์และทีวียอดผ่อนชำระ 15,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิปนาน 10 เดือนรับเครดิตเงินคืน 300 บาทและยอดผ่อนชำระ 30,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิปนาน 10 เดือนรับเครดิตเงินคืน 800 บาท
• เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆยอดผ่อนชำระ 15,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิปนาน 10 เดือนรับเครดิตเงินคืน 300 บาท 
• พิเศษบัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 200 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระ 15,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป นาน 12 เดือนขึ้นไป
• จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ 
• เฉพาะการผ่อนสินค้าระหว่างวันที่ 1 เม.ย.63 – 30 มิ.ย. 63 ที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าเทสโก้ โลตัส สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น โปรดสอบถามรายละเอียดสินค้าและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่ลงทะเบียนผ่านทาง U CHOOSEหรือ SMS ถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับก่อนทำรายการเท่านั้น
• ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกและยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง จะไม่ถูกนำมาคำนวณเครดิตเงินคืน
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของสมาชิกฯ บัตรหลัก ภายใน 90 วันหลังจบรายการส่งเสริมการตลาด (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) 
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนให้เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและไม่ผิดนัดชำระเงินหรือข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาดนี้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรฯ ในกรณีตรวจพบว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ/ราคา/ความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการโดยตรง   
• สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้ เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก