พลิกโฉมใหม่.. บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส แพลทินัม ใช้ชีวิต ให้เหนือกว่า


เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์เด็ด ช้อปคุ้ม มีเงินคืน ทุกที่ทั่วโลก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่
บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส แพลทินัม บียอนด์ บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส แพลทินัม รีวอร์ด
ชื่อผลิตภัณฑ์
บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส แพลทินัม บียอนด์ บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส แพลทินัม รีวอร์ด
จุดเด่นบัตร
ใช้ชีวิต ให้เหนือกว่า  อิสระ ของการใช้ชีวิต
สิทธิประโยชน์หลัก
• รับคูปองเงินสดคลับการ์ด 3.5%* จากยอดใช้จ่ายที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา และเทสโก้ โลตัส ช้อปออนไลน์ • รับคูปองเงินสดคลับการ์ด 2.5%* จากยอดใช้จ่ายที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา และเทสโก้ โลตัส ช้อปออนไลน์
• รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ทั่วประเทศ • รับเครดิตเงินคืน 2% เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ทั่วประเทศ
สิทธิประโยชน์
• รับคูปองเงินสดคลับการ์ด 0.5% ทุกที่ทั่วโลก  • รับคูปองเงินสดคลับการ์ด 0.5% ทุกที่ทั่วโลก 
• ผ่อน 0% 3 เดือน ทุกชิ้น ทั้งห้าง รูดก่อน เลือกผ่อนทีหลัง* • ผ่อน 0% 3 เดือน ทุกชิ้น ทั้งห้าง รูดก่อน เลือกผ่อนทีหลัง*
• ผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย0% นานสูงสุด 10 เดือน* • ผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย0% นานสูงสุด 10 เดือน*
• ผ่อนชำระค่าสินค้า 0% นานสูงสุด 10 เดือน • ผ่อนชำระค่าสินค้า 0% นานสูงสุด 10 เดือน
• รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ* • รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ*
• บริการเลขาส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง -
• บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับที่พักอาศัย  -
• บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง -
ค่าธรรมเนียม
ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก (สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม)
คุณสมบัติผู้สมัคร
สำหรับพนักงานบริษัท
• บุคคลธรรมดาอายุ 20 - 65 ปี
• มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเบอร์ที่ทำงาน
สำหรับธุรกิจส่วนตัว
• เจ้าของกิจการอายุ 20 - 65 ปี
• มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเบอร์ที่ทำงาน
• ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
รายได้ผู้สมัคร
สำหรับพนักงานบริษัท
• รายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
สำหรับธุรกิจส่วนตัว
• รายได้ประจำต่อเดือน หรือมีเงินหมุนเวียน ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป
สำหรับพนักงานบริษัท
• รายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
สำหรับธุรกิจส่วนตัว
• รายได้ประจำต่อเดือน หรือมีเงินหมุนเวียน ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ถือบัตรเก่าอยากอัพเกรดหน้าบัตรใหม่ทำอย่างไรบ้าง 

กรณี่ 1 : สำหรับท่านผู้ถือบัตรเทสโก้ โลตัส วีซ่า โกลด์ สามารถแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงบัตรเครดิตใบเดิมของท่านเป็น บัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส แพลทินัม รีวอร์ด เพียงดำเนินการง่าย ดังนี้ กรอกข้อมูลสำคัญของท่านและจัดส่งเอกสารที่ปรากฎด้านล่าง 
แบบฟอรมขออนุมัติเพิ่มวงเงิน / เปลี่ยนสถานะบัตร
1. สำเนาบัตรประชาชนพรอมลงลายมือชื่อรับรอง 
2. สำเนาจดหมารับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน 
3. สำเนาบัญชีธนาคารหนาแรก และยอนหลัง 6 เดือน ที่แสดงยอดเงินเดือนเขา 
4. หนังสือใหความยินยอมเปดเผยขอมูล 
5. สำเนาบัตรประชาชนบัตรเสริมทุกใบ พรอมลงลายมือชื่อรับรอง (ถามี)
มาที่ บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด แผนกเพิ่มวงเงินถาวร ชั้น 16 ตู้ปณ.32 ปณฝ. บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10541 (กรณีติดต่อสอบถามข้อมูลการอนุมัติเพิ่มวงเงิน/เปลี่ยนสถานะบัตร โทร. 1712 กด 1 กด 1 หรือ แฟกซ์ 02-627 8250)
Download แบบฟอร์มได้ที่นี่

กรณี่ 2 : สำหรับท่านผู้ถือบัตรเทสโก้ โลตัส วีซ่า แพลทินัม สามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงบัตรเครดิตใบเดิมของท่านเป็น เป็นบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส แพลทินัม บียอนด์ โดยโทรเข้ามาที่ 1712 กด 1 กด 1 
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเปลี่ยนแปลงก่อนที่บัตรใบเดิมของท่านจะหมดอายุลง   จะมีค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่จำนวน  200 บาท /บัตร ซึ่งจะเรียกเก็บในรอบบิลเดือนถัดไป สำหรับท่านที่ถือบัตรบัตรเทสโก้ โลตัส วีซ่า แพลทินัมเดิมที่บัตรกำลังจะหมดอายุลง  บริษัทจะทำการจัดส่งบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส แพลทินัม บียอนด์ ใหม่ให้แก่ท่าน ก่อนบัตรเดิมจะหมดอายุ 1 เดือนล่วงหน้า

หมายเหตุ : หากเปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ หมายเลขบัตรและหรือวันหมดอายุบนหน้าบัตรจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ กรุณาเปลี่ยนข้อมูลบัตรเครดิตให้เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ หรือ Application ที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้

สมัครบัตรใหม่ออนไลน์ฟรี คลิก

บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส แพลทินัม บียอนด์

สมัครบัตรเครดิต
บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส แพลทินัม รีวอร์ด

สมัครบัตรเครดิต

 

สำคัญ !! อย่าลืมดาวน์โหลด U Choose และลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทุกที่ ทุกเวลา
• เพียงเปิดใช้งานบัตร เช็ครายการใช้จ่าย และคะแนนสะสม
• แจ้งเตือนการใช้บัตร ยอดที่ต้องชำระ และวงเงินคงเหลือ
• หาโปรโมชั่นพิเศษพร้อมลงทะเบียนได้ทันที ไม่ต้องส่ง SMS
• ตั้งรหัสเบิกถอนเงินสด ATM ได้ตามใจคุณ
• เปลี่ยนยอดรูดปกติเป็นผ่อนชำระรายเดือนนานสูงสุด 10 เดือน
• ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวได้สูงสุด 500,000 บาท
• สมัครรับใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอใบแจ้งยอดย้อนหลัง
• สแกนจ่ายชำระสินค้าผ่าน QR Code

คลิก ดาวน์โหลด U Choose Mobile Application

หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 1712
กด 1 แผนกบริการลูกค้า แพลทตินั่ม ตลอด 24 ชม.
กด 2 แผนกบริการลูกค้า วีซ่า คาร์ดทุกวัน เวลา : 8.30-22.00 น.